Foredragsgruppen

Hvem var Grevinde Danner, og hvad går Danners godt 40 fastansatte og 200 frivillige egentlig og laver i det hus, hun i sin tid fik bygget?

Sidste tirsdag i hver måned er der kl. 17.30-19.00 og 19.30-21.00 foredrag i Dannerhuset, hvor privatpersoner og grupper kan få et indblik i organisationen, Danners særlige historie, vores viden om og arbejde med vold i nære relationer, og hvad de kan gøre for at hjælpe. Foredragene er generelt meget populære – til tider er de booket flere måneder i forvejen! Prisen er 100 kroner pr. person, og indtægterne går til Danners arbejde for voldsudsatte kvinder og børn.

Jeg er frivillig i foredragsgruppen, da jeg gerne vil være med til at oplyse om Danners arbejde og betydning for voldsudsatte kvinder. Dermed er jeg også med til at sætte fokus på, hvordan vi forebygger forskellige former for vold mod hinanden. Mit håb er, at vi ved fælles hjælp kan mindske volden i Danmark. Det giver mening.

Pia, frivillig i Foredragsgruppen


De frivillige i foredragsgruppen varetager Danners foredragstilbud. De står for både for de faste rundvisninger sidste tirsdag i måneden, ligesom de løbende varetager rundvisninger for fx folkeskoleklasser, politikere og andre organisationer.

For at være frivillig i Foredragsgruppen kræver det, at du kan lide at stå foran en gruppe mennesker, og at du er en stærk formidler, som kan kommunikere på flere niveauer. Det er en fordel at mestre flere sprog – gerne engelsk og tysk; og have undervisnings-, værts-. rundviser- og/eller konsulenterfaring.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.