Børn og unge

Hvert sjette barn i Danmark er udsat for vold i hjemmet. Det er lige så skadeligt for et barn at overvære vold i hjemmet som selv at blive udsat for fx fysisk vold.

I Danner har vi lang erfaring og viden om den vold, som børn kan være udsat for i hjemmet og om den hjælp, de har brug for. Du kan altid ringe og få råd og vejledning om børn og vold i Danners anonyme rådgivning, uanset om du er barn, forælder, anden pårørende, pædagog, lærer eller på anden måde er i kontakt med børn, der er udsat for vold, eller du har spørgsmål om volden.


Her kan du læse mere om børn og vold i nære relationer.
Kærestevold kan ramme alle og skelner ikke mellem piger og drenge, uddannelse, baggrund eller etniske tilhørsforhold. Alle kan risikere at få en voldelig kæreste.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt