Nyheder og debat


8. februar 2021
Voldsudsatte kvinder og deres børn, samt pårørende og fagfolk kan trygt kontakte os, vi har pladser på nyt...
21. december 2020
Kend tegnene på vold hos naboen, og få tips til hvad du kan gøre herunder. Gratis plakat til dit nærområde. #...
16. december 2020
Hver politikreds får særlige teams, som efterforsker voldtægt, partnervold og forebygger volden. For at sikre...
14. december 2020
De penge, danskerne testamenterer til Danner, har enorm betydning og gør at vi kan hjælpe endnu flere voldsudsatte...
11. december 2020
Den 2. til 12. december afholder Danner stor juleauktion på Lauritz.com
10. december 2020
I 2020 var Danner med til at oprette et særligt nødkrisecenter på grund af corona-nedlukningen. Nødkrisecentret...
16. november 2020
Nationalt Forebyggelsescenter opfordrer politikredsene til at følge Danners anbefalinger om brug af konfliktråd i...
2. november 2020
Kefa Abu Ras modtager Danners Ærespris 2020 for sit utrættelige engagement for at sikre minoritetskvinder retten...
26. september 2020
Nyt speciale med titlen ’Hjælp, hjælp mig’ konkluderer, at stigmatisering, udskamning og victim-blaming er store...
7. september 2020
Forældre, der har været i kontakt med Familieretshuset er i stigende grad utilfredse, ifølge ny undersøgelse fra...

Sider