Nyheder og debat


Debat
14. maj 2018
Igennem flere år har det været en politisk varm kartoffel, at kvindekrisecentrene melder om ’Optaget - ingen...
Debat
4. maj 2018
I dag lancerer Europarådet EU’s ligestillingsstrategi for de næste seks år, det sker i København, fordi Danmark er...
Nyhed
1. maj 2018
Lærke er socialrådgiver hos Danner. Hver eneste dag er hun i dialog med voldsudsatte kvinder, der har akut behov...
Nyhed
26. marts 2018
Den seneste opgørelse for kvinder, der er fraflyttet Danners krisecenter i 2017 er opgjort. I alt boede 62 kvinder...
Nyhed
17. marts 2018
"Når han havde smadret hele huset, og jeg sad og tørrede blodet af, var det altid noget med, at han sagde,...
Nyhed
16. marts 2018
Fagfolk arbejder med fem former for vold i nære relationer.
Nyhed
16. marts 2018
Psykisk vold er, når en person gentagent truer, krænker og dominerer en anden, så denne person lever med utryghed...
Nyhed
16. marts 2018
Vold i nære relationer er fortsat et tabu i Danmark. Mange søger ikke hjælp, fordi det er forbundet med skyld og...
Nyhed
16. marts 2018
Når man som fagperson skal forstå psykisk vold, handler det om at flytte blikket væk fra enkeltepisoder til at...
Nyhed
16. marts 2018
Voksne og børn, der har været udsat for et gentagent mønster af psykisk og fysisk vold, kan være blevet mærket for...
Nyhed
16. marts 2018
Vi mangler stadig at forstå til fulde, hvilke dynamikker, der hersker, når et menneske systematisk udsætter sin...
Nyhed
16. marts 2018
Ifølge SFI kan psykisk vold mod børn defineres som et gentagent mønster af utilstrækkelig omsorg og støtte fra...

Sider

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt