Forskning


Danner Videnscenter arbejder, gennem research og dokumentation, for at skabe ny viden om vold mod kvinder.  Den viden, vores forskning bringer, bruger vi til at skabe offentlig debat og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer, så ingen kvinde nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer. Vi arbejder for at skabe respektfulde normer og tidssvarende lovgivning, der giver kvinder adgang til samme rettigheder som mænd.

I samarbejde med en ekstern forsker driver vi et forskningsprojekt om seksualiseret vold. Denne voldsform er særlig intim og særligt nedbrydende, men den kan også være usynlig, fordi ikke alle tror at de kan udsættes for voldtægt eller seksualiseret vold af deres partner.

Derudover har vi et forskningssamarbejde mellem Kvindehjemmet, Danner og SDU, hvor voldsudsatte kvinders psykiske trivsel kortlægges. Tal viser at 44 % af kvinder, der flytter fra krisecenter her PTSD-lignende symptomer. Forskningsprojektet zoomer ind på kvindernes psykiske trivsel, mens de bor på krisecenter og i tiden efter. Projektet skal gøre os klogere på de konsekvenser langvarig partnervold har, og hvad vi kan gøre for at hele de kvinder, der lever med symptomerne.


Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder.
I Danner lægger vi stor vægt på hele tiden at lære af og forbedre vores arbejde. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre vores arbejde, forebygge vold i nære relationer og styrken hjælpen til voldsudsatte.