Forskning i psykisk trivsel

 

Et forskningssamarbejde mellem Kvindehjemmet, Danner, og SDU skal skabe mere viden om, hvordan vold påvirker kvinders psykiske og sociale trivsel. Målgruppen for den nye forskning er kvinder på krisecenter, som via spørgeskemaer og interviews skal hjælpe med at få kortlagt, hvilken social og psykisk udvikling de gennemgår, mens de bor på et krisecenter og efterfølgende.

"Vi måler på kvinders psykiske helbred og trivsel for at blive klogere på konsekvensen af den oplevede vold og for at kunne tilbyde kvinder på krisecentre mere målrettet omsorg og støtte,” fortæller Sarah Dokkedahl, Ph.d.-studerende, Cand. Psyk.

Der kan komme en eftervirkning, som først opstår, når man er kommet hjem efter et krisecenterophold – derfor er det vigtigt at følge op på opholdet, når de er færdige med at være på krisecenter,” siger Sarah Dokkedahl

Traumer, som voldsudsatte kvinder kan have oplevet

 • Mistet nærtstående person
 • Omsorgssvigt som barn
 • Overfald/vold
 • Fysisk mishandling
 • Seksuelt misbrugt som barn


Voldsudsatte kvinder kan lide af PTSD

 • Genoplevelse af traumet
 • Undgående adfærd
 • Øget vagtsomhed


Voldsudsatte kvinder kan lide af K-PTSD (Kompleks-PTSD)

 • Følelsesregulering
 • Negativt selvværd
 • Forstyrrende relationer


Man kan kun have K-PTSD, hvis man i forvejen lider af PTSD.

Kvindens trivsel er i høj grad en sammensat størrelse, hvor både hendes egen bagage, karakteren af volden og den professionelle støtte hun har modtaget spiller ind. Med dette samarbejdsprojekt forventes det, at der kommer flere værktøjer til både at forstå voldens betydning for den enkelte og til at hjælpe voldsudsatte kvinder på bedste måde.

Odense Krisecenter og Røntofte Krisecenter deltager også i målinge

Kvinderne interviewes om deres trivsel, mens de bor på krisecenter, og tre måneder efter de er flyttet fra et krisecenter. Hvert år flytter omkring 1800 kvinder og 2000 børn fra et krisecenter, og vi ved at overgangen til ny bolig er afgørende for, om kvinden formår at etablere sig i et liv, hvor hun lægger oplevelserne med volden bag sig.  

Den nye forskning vil følge kvinderne også efter de er fraflyttet et krisecenter, og dermed får vi for første gang et videnskabeligt billede af kvindens psykiske og fysiske helbred i tiden efter et krisecenter. Og dermed får vi viden om  krisecentrenes effekt.