Frivillige

I Danner har vi knapt 200 frivillige fordelt i en række forskellige grupper med funktioner, der knytter sig til Danners aktiviteter.

Fx har vi dag- og aftenvagter i krisecentret, juridiske rådgivere, receptionister, aktivitets- og eventmagere, havearbejdere, der vedligeholder havearealeaet omkring Dannerhuset, frivillige, der arrangerer sociale aktiviteter for beboerne på krisecentret, policy- og organisationsaktive frivillige og oplægsholdere, der via foredrag fortæller om Danners arbejde i Danmark og verden.

Dannerrådet, som består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe, fungerer som bindeled mellem Danners frivilliggrupper og bestyrelse og er derudover et rådgivende forum, hvor strategi, visioner og politik diskuteres. 
Dannerrådet har særligt fokus på de frivilliges interesser i organisationen. 


Frivilliggrupperne


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.