Frivillige

I Danner har vi knapt 200 frivillige fordelt i en række forskellige grupper med funktioner, der knytter sig til Danners aktiviteter.

Fx har vi dag- og aftenvagter i krisecentret, juridiske rådgivere, receptionister, aktivitets- og eventmagere, havearbejdere, der vedligeholder havearealeaet omkring Dannerhuset, frivillige, der arrangerer sociale aktiviteter for beboerne på krisecentret, policy- og organisationsaktive frivillige og oplægsholdere, der via foredrag fortæller om Danners arbejde i Danmark og verden.

Dannerrådet, som består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe, fungerer som bindeled mellem Danners frivilliggrupper og bestyrelse og er derudover et rådgivende forum, hvor strategi, visioner og politik diskuteres. 
Dannerrådet har særligt fokus på de frivilliges interesser i organisationen. 


Frivilliggrupperne


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!