Global Network of Women’s Shelters

  • Global Network of Women’s Shelters
Vold mod kvinder er en global udfordring. Derfor samarbejder Danner med krisecentre i hele verden. Der er nemlig masser af læring at hente fra andre lande.

 

Global Network of Women’s Shelters (GNWS) – Samarbejde mellem verdens krisecentre

Global Network of Women’s Shelters er et netværk, der samler krisecentre i hele verden. Danner har været medlem siden 2012. Netværket viser med al tydelighed, at krisecenterbevægelsen står overfor samme udfordringer på tværs af landegrænser, og at vi kan lære af hinanden, hvordan man bedst forebygger og bekæmper partnervold.  


Pandemien bragte verdens krisecentre tættere sammen  

Under covid-19 blev det tydeligt, at langt de fleste lande står med samme udfordringer, når det gælder vold mod kvinder. Mænds vold mod kvinder eskalerede i hjemmene, i takt med de nationale nedlukninger. Samtidig blev udfordringerne med at nå ud til voldsudsatte kvinder større. 

WAWE - den europæiske pendant til GNWS

Danner er medlem af WAVE – Women against violence Europe, som er den europæiske pendant til Global Network of Women’s Shelters. WAVE består af europæiske krisecentre og kvinderettighedsorganisationer. 

I foråret 2020, mens langt de fleste samfund var lukket ned, mødtes krisecentre fra hele verden på ugentlig basis via online møder for at dele erfaringer. Her drøftede de, hvordan man bedst når ud til de kvinder og børn, der er isolerede med deres voldelige mand under covid-19 nedlukning?  

Metoderne, som krisecentrene delte, spændte bredt fra det helt basale i form af plakater i de lokale supermarkeder, eller som i Frankrig muligheden for at ringe efter hjælp på alle apoteker, til brug af sociale platforme, som Facebook, Messenger, Whatsapp og TikTok.  

Flere steder udviklede man hjælpetilbud, der var camoufleret af hensyn til den voldsudsattes sikkerhed. Fx udviklede man i Sverige udviklet en app med et neutralt udseende, som kunne bruges til at søge hjælp. Myndighederne i Finland sikrede, at en voldsudsat kunne få hjælp under dække af, at hun ringede til en covid19-hotline, så voldsudøveren ikke fattede mistanke.  

Hvert fjerde år samler netværket alle medlemmer til en stor konference et sted i verden.


Partnervold skal bekæmpes strukturelt om det foregår i Danmark, Tunesien eller i Palæstina, siger international programleder Signe Borker Bjerre. Hun mener, statens forebyggelsesinitiativer er afgørende.
Ligeværdige partnerskaber, rettighedsbaseret arbejde og erfaringsbaseret læring er grundprincipper i Danners internationale arbejde. Den lokale partner fører an, mens Danner understøtter med faglig viden.
Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.