Gode råd til samtalen

Det kan føles som en udfordring at tage hul på en snak om kærestevold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. Når du handler, viser du omsorg for den unge.


For nogle unge kan det være en stor lettelse at få sat ord på problemet. Andre vil måske først reagere længe efter din henvendelse. Det vigtigste er altid at lade den unge styre tempoet. Og husk på, at nænsomhed, respekt og tålmodighed er kodeord i enhver snak, der går så tæt på den unge.
 
Individuel samtale
En samtale med en ung, der måske er udsat for vold, er altid individuel. Hvordan du griber samtalen an, og hvilke spørgsmål du stiller, afhænger af den unges situation. Derfor findes der heller ikke én rigtig måde at gennemføre samtalen på. Herunder finder du råd fra to socialrådgivere til, hvordan du bedst håndterer en samtale om kærestevold. Hvilke spørgsmål kan du stille, hvordan taler du om volden og hvad har den unge brug for.

Vold kan aldrig accepteres
Den unge vil yderst sjældent af sig selv fortælle, at han eller hun er udsat for vold. Det kan skyldes skam og tvivl om, hvorvidt den unge selv er skyld i volden.

Som rådgiver er det derfor vigtigt, at du understreger, at volden måske kan forklares, men at den aldrig kan forsvares – og at alle mennesker har ret til et liv uden vold af nogen art.

Din rolle som rådgiver
Som rådgiver er det vigtigt at give den unge vished for, at du er på hans eller hendes side. Den unge har brug for, at du kan rumme de modsatrettede følelser, der ofte eksisterer i et voldeligt kæresteforhold.

Din rolle som rådgiver er vigtig og kan have altafgørende betydning for den unge. Måske er det lige præcis de spørgsmål, du stiller, eller din måde at være på, der kan gøre en forskel for den unge.

For at gøre samtalen så tryg som muligt er der nogle grundlæggende ting, du kan have i baghovedet: 

  • Du skal kunne rumme voldsomme fortællinger uden at blive overvældet.
  • Du skal kunne klare, at du ikke kan handle på den unges vegne, men derimod hjælpe den unge til selv at handle.
  • Du skal have faktuel viden om kærestevold og voldens konsekvenser, og du skal have viden om, hvor den unge kan søge hjælp.Skab tillid og tryghed
  • Vær rolig, lyttende og tålmodig, og lad den unge fortælle i sit eget tempo.
  • Støt den unge i de betragtninger og den tvivl, der måtte komme.
  • Styrk og bekræft den unge i hans eller hendes egne oplevelser og vurderinger af, at der måske er noget i forholdet, der ikke er sundt.
  • Giv den unge lov til at føle og tænke, som han eller hun gør. Skyldfølelse og selvbebrejdelse over volden er en helt normal reaktion, og du kan prøve at tale med den unge om, at reaktionerne og følelserne er normale, men at volden ikke er det. En god ting her kan være at fortælle den unge, at du har talt med andre, der har det på samme måde. På den måde lettes presset over at føle sig alene.

Skyld
Reaktioner som netop skyld kan hænge sammen med, at den unge kan være stærkt påvirket af en lang periode med nedvurderinger og hån fra kæresten. Det kan rykke ved virkelighedsopfattelsen og tilliden til den unges egne oplevelser og følelser.
 
Husk på muligheden for, at den unge bliver i forholdet, fordi han eller hun er forelsket. Det er vigtigt, at du som rådgiver også rummer og anerkender disse følelser og ikke fordømmer den unges valg af kæreste. Hvis den unge omtaler sin kæreste som ”den store kærlighed”, kan du tale med den unge om, hvad der for hende eller ham kendetegner en god kæreste, og om kæresten reelt opfylder disse krav.

For mange unge er kæresteforholdet deres første rigtige parforhold, og den manglende erfaring gør det relevant at tage en snak om, hvordan et godt parforhold ser ud.
 
Sprogbrug
Lyt til, hvilke ord den unge bruger. Hvis du fornemmer, at ord som ”vold”, ”voldsramt” eller ”voldsudsat” er vanskelige, så forsøg at undgå disse ord. Det kan være, at den unge endnu ikke er nået til en erkendelse af at være i et voldeligt forhold. Det er vigtigt, at processen foregår i den unges tempo.
 
Væk fra volden
Hvis den unge ikke kan mobilisere energien til at søge væk fra forholdet, kan du undersøge mulighederne for, at den unge kan tage en pause fra forholdet eller bare komme væk fra kæresten for en stund, for eksempel i form af et studieophold i udlandet, en rejse eller flytning. Et ophold på efterskole eller valg af uddannelse kan også være muligheder for at få parforholdet på afstand. Afstanden kan betyde, at den unge får det fornødne overskud til at få afsluttet parforholdet.


Det er vigtigt at få sat ord på volden og de konsekvenser, et voldeligt forhold kan have for den unge.
Hvordan markerer jeg mine grænser? Netop dét spørgsmål kan være svært at besvare for mange unge i voldelige kæresteforhold, der ofte er præget af manglende indsigt og fornemmelse for, hvad der kendetegner et sundt forhold.
Det er vigtigt at tale med den unge, om hvor grænserne går, når de er på nettet. Der er flere aktører, der arbejder med seksuelle krænkelser på nettet.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.