Grønland

Vi bekæmper vold i Grønland

Vold i familien er et udbredt og alvorligt problem i Grønland. Landets syv krisecentre, der alle ligger på vestkysten, står over for både praktiske og faglige udfordringer.

Danner arbejder sammen med en række samarbejdspartnere for at øge fokus på vold i hjemmet i Grønland, styrke samarbejdet og finde nye fælles løsninger. Det gør vi gennem projektet kaldet Kattunneq.

Gennem intense undervisningsforløb samles krisecentermedarbejdere, frivillige og øvrige fagfolk og gennemgår en opkvalificering, som giver dem en større faglig balast til at støtte kvinder og børn, som har været udsat for vold i hjemmet.

Udover det faglige program skaber undervisningsforløbene mulighed for, at medarbejdere og frivillige på tværs af landets krisecentre samt øvrige fagfolk kan mødes og udveksle ideer og erfaringer. Tilsammen med oprettelsen af et intranet for krisecentrene har dette medvirket til et stærkere netværk og øget faglig sparring på tværs.

De fleste af krisecentrene er små, private centre med en enkelt eller ganske få ansatte. De geografiske afstande i landet gør, at centrene ligger spredt ud over et meget stort areal. Det kan være isoleret og ensomt at arbejde på krisecentrene. Derfor er behovet for netværk, som kan tilbyde sparring og supervision, stort.

Kursusforløbet varetages af et team bestående af en danske og grønlandske undervisere.

Konsekvenser af vold er de samme i hele verden. I træningen af det grønlandske personale, kan Danner derfor også inddrage erfaring fra vores træningsprojekt i Mellemøsten og Nordafrika. På den måde styrker vi også netværket mellem de grønlandske krisecentre og kvindeorganisationer andre steder i verden.

Film

Som led i projektet har vi udviklet to film, som fagfolk kan benytte som redskab, når de skal tage den svære samtale med en voksen eller et barn, som man mener, er udsat for vold.

Se de to film om samtalen med voldsudsat kvinde og med et voldsudsat barn i Grønland.

Den svære samtale med barnet, Grønland Voldsudsat kvinde - Grønland

 

Projektet finansieres primært af OAK Foundation.

Projektet er et dansk-grønlandsk samarbejde, som består af følgende partnere:


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt