Havegruppen

Jeg er frivillig i Havegruppen, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at kvinderne og børnene i huset har nogle rare fysiske rammer udendørs - også selvom Danner ligger midt i byen. Vi ved, at det sanselige, levende og omskiftelige i naturen er godt for vores velvære.

Benedicte, frivillig i Havegruppen.

Mødeaktivitet og tidsforbrug

Havegruppen planlægger selv møder efter havesæsonen, således at der typisk ikke er så meget aktivitet i haven om vinteren, men her mødes gruppen enkelte gange for at planlægge den kommende sæsons aktiviteter. I løbet af havesæsonen (tidlig forår til sen efterår) mødes gruppen ca. én gang om ugen i tre timers tid. Oftest om eftermiddagen fra kl. 15-18. Arbejdet kan desuden inkludere hjemmearbejde i form af research på fx indkøb af planter og løsninger til haven. Havegruppen deltager i de fem årlige møder på tværs af Danners frivilliggrupper, når det er relevant. 


Havegruppen går under navnet Dryaderne – i den græske mytologi skovnymfer, der passer på natur og liv. Havegruppens arbejde består i at passe, pleje, vande, luge, pusle om og beplante Dannerhaven til gavn for krisecentrets kvinder, børn og ansatte.

Haven er anlagt som terapihave og er et forskelligartet uderum med plads til både terapi, samtaler, samvær og ro samt børnenes leg og udfoldelse – lige midt i byen.

Som frivillig i havegruppen er det en fordel at være fysisk frisk for at kunne grave og rive, slå græs og lue. Da haven er en del af beboernes hjem, er det godt at være smilende, imødekommende og have en god situationsfornemmelse. Havegruppen er en selvstændig gruppe, der selv tager initiativ til opgaverne og selv planlægger møder – med god sparring og hjælp fra husets ejendomsansvarlige.

 


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.