Hjælp efter krisecenterophold

Kvinder der har boet på krisecenter har stadig brug for hjælp til at kende egne grænser og til at træffe sunde beslutninger om fx at finde en respektfuld, kærlig mand – det kræver Critical Time Intervention (CTI).

Sammen med Socialstyrelsen og Københavns Kommune deltager Danner i et projekt, hvor Critical Time Intervention-metoden bruges til kvinder, der er flyttet fra krisecenter. Metoden har vist sig god over for andre borgergrupper i en kritisk overgangsfase, for eksempel for mennesker i hjemløshed, prostitution eller med psykiske lidelser.

Mindst 38.000 kvinder har oplevet psykisk og fysisk vold. For mange af dem har volden og utrygheden varet i flere år, så deres selvtillid og overskud er meget lavt. Cirka 2000 af kvinderne flytter hvert år på krisecenter og får hjælp til at genfinde den indre ro. Her får de også rådgivning i socialfaglige sager, men der er stadig et stykke vej til at leve et trygt og frit liv i egen bolig. Det tager nemlig mindst to år at bryde med voldens efterdønninger.

Jo længere man har levet i en voldelig relation, jo længere tager det at komme hel ud på den anden side.

Hos Danner bor kvinderne og deres børn i gennemsnit seks måneder. Herefter begynder en ny hverdag i egen lejlighed, hvor de skal finde overskud til at træffe sunde og rationelle valg – om arbejde, om pengesager, om sager hos myndighederne og om en eventuel ny partner osv.

Nogle kvinder falder flere gange for samme type mænd, som i første omgang er søde og kærlige, men som i forholdet udvikler dominerende og krænkende adfærd. Cirka en tredjedel af de kvinder, der har boet på krisecenter er gengangere.  Det er nemlig rigtig svært at bryde med volden, og det kræver lang tid at lære at betræde nogle andre stier. Derfor har mange kvinder brug for specialiseret støtte, efter de er flyttet fra et krisecenter – og helst af nogen, der kender den rejse de er påbegyndt væk fra volden.

CTI-metoden betyder, at de kvinder som flytter fra Danner får tilbudt at deltage i et CTI-forløb. En socialrådgiver i Danner fungerer som CTI-medarbejder og gennemgående støtteperson for kvinden. Socialrådgiveren skaber kontakt til de behandlings- og støttetilbud, som kvinden har brug for, når hun flytter fra krisecenteret.

Det er tilbud, der udvikler og styrker kvindens egne ressourcer og kompetencer inden for bl.a.:

 • Styring af egen økonomi
 • At bo i egen bolig
 • Sikkerhed i forhold til voldelig ekspartner
 • Fysisk helbred
 • Psykisk helbred
 • Afvænning af misbrug
 • At skabe et socialt netværk
 • Spørgsmål i forhold til eventuelle børn
 • Uddannelse og arbejdsmarked
   

Ved forløbets afslutning har kvinden fået flere redskaber til selv at tage ansvar for sit liv, og hendes støttenetværk af fx venner og familie er blevet etableret gennem CTI-forløbet.

Danner deltager i projektsamarbejdet med Københavns Kommune, idét vi er enige med kommunen i at hjælp til en voldsudsat kvinde skal ske i tæt samarbejde med en kommunal enhed. Som krisecenter har vi en specialiseret viden omkring vold og den psykologiske og socialrådgiverfaglige støtte kvinden har brug for, mens kommunen har mulighed for at iværksætte de nødvendige myndighedsrelaterede aktiviteter.  Kommunen har desuden adgang til netværk og relevante støtteinstanser, så vi i et projektsamarbejde kan vi drage fordel af hinandens kompetencer.

 


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt