Hvad er vold?


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer som en enkeltstående, fysisk handling, der efterlader et aftryk på ofret. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. 

"Vold er mere end en fysisk kamp. Det er et særligt mønster. En strategisk serie af handlinger med det formål gennem kontrol, intimidering og isolation at udnytte og undertrykke sin partner og ofte også sine børn." Evan Stark


Vold har mange former - og er ikke kun fysik og psykisk!  

Den amerikanske professor Evan Stark, der anses for at være én anerkendt forsker på området, gør op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer som en enkeltstående, fysisk handling, der efterlader et aftryk på ofret. Han ser volden som et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Vold har mange former; psykisk, fysisk, seksualiseret, økonomisk eller en anden form for vold, og de forskellige former hænger oftest sammen. Fælles for dem er, at den psykiske vold altid er til stede. 


Nye arenaer - nye former

Vold udvikler sig hele tiden og i nye arenaer. Et eksempel er digital vold, som konstant udvikles og forandres i takt med den kontinuerlige udvikling af teknologi og sociale platforme. Material vold og stalking er andre former der er blevet defineret og italesat inden for de seneste år, og der dukker løbende nye op. 


Kvinder og børn mest udsatte

Det er ikke kun kvinder, som udsættes for vold i nære relationer, men kvinder er langt mere udsatte end mænd i Danmark, når det handler om vold i parforholdet. Danner støtter og styrker voldsudsatte kvinder og børn - både i vores krisecenter og i vores ambulante rådgivningstilbud. Vores oplysnings- og forebyggelsesarbejde kommer både voldsudsatte mænd, kvinder og børn til gode. 

 Eksempler på hvordan en mand udsætter en kvinde for vold:

 • forsøger at afskære eller begrænse hendes kontakt til venner og familie
 • insisterer på altid at vide, hvor hun er, og hvem hun er sammen med
 • kontrollerer hendes mobiltelefon, beskeder på sociale medier og hendes webhistorik
 • kontrollerer hendes penge, og har og misbruger hendes NemID samt hendes øvrige adgangskoder
 • kalder hende øgenavne eller nedgør hende foran andre
 • udviser en uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold
 • truer hende til at forblive tavs omkring det, der foregår mellem dem
 • tvinger hende til sex
 • kaster med ting, smadrer ting, råber og bander af hende
 • er fysisk voldelig ved slag, spark, skub eller angreb med kniv
 • er fysisk voldelige ved at isolere hende, fastholde hende, spærre hende inde eller forhindre hende i at spise eller sove
 • rusker i, truer, straffer eller ignorer hendes barn
 • truer med at dræbe hende, eller dræbe nogen, der er tæt på hendeVold i nære relationer kan have langstrakte og alvorlige konsekvenser

Mange voldsudsatte oplever fysiske og psykiske mén såsom søvnbesvær, utryghed, koncentrationsproblemer og manglende energi, humørsvingninger, indesluttethed, seksuelle problemer, posttraumatisk stress, virkelighedsforvrængning, depression, angst og manglende tillid til andre mennesker. Vold i nære relationer kan altså have langstrakte og alvorlige konsekvenser. 


Et liv i kærlighed og frygt

Et (par)forhold kan indholde både kærlighed og frygt. Hvis det er tilfældet, at forholdet også indeholder frygt, vil den tage over i længden, og det er skadeligt for psyken - og for selvværdet. Vold tiltager ofte til i grovhed og hyppighed og kan være livsfarlig. Alle forhold begynder med fascination, ømhed og forelskelse, men en del udvikler sig usundt og bliver skadelige for begge parter. Desværre bliver mange kvinder hos den mand, de forelskede sig i, selvom han har en dominerende, krænkende eller manipulerende side. Grunden kan være, at forholdet veksler mellem ømhed og vold, hvilket øger usikkerheden, og forholdets vekslen mellem tvivl og håb.

Voldsudsatte tror ofte, at volden er deres skyld. Det er forkert. Det vil altid være den udøvende, der har ansvaret for sine handlinger. 


Normalt at være i tvivl

Vold har mange ansigter, hvoraf nogle er mere usynlige end andre. Det kan derfor være diffust at forholde sig til, om man er udsat for vold. Derfor er mange i tvivl, om det de oplever er vold. Det er helt normalt.

Det farlige ved vold er, at den der er udsat, mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på egen intuition. Mange kvinder udvikler endvidere en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. Fordi deres partner, eller nære familiemedlem, vender verden på hovedet, håner dem, og fortæller dem, de er forkerte og ikke er noget værd, tvivler de på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser.

 

Kender du nogen, der er udsat for vold? Er du selv udsat for vold, eller er du i tvivl, om du er? Ring for hjælp og råd! 


Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Vold er meget mere end blå mærker på kroppen. Læs om typiske tegn og eksempler på vold her.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.