Hvad er vold?

Voldsformer

”Vold er enhver handling rettet mod en anden person – en handling som skader, smerter, skræmmer eller krænker og får personen til at gøre noget mod sin vilje eller stopper med at gøre noget, som personen gerne ville.” Frit oversat fra norsk, Per Isdal 2002 

Vold i være relationer kan have flere former, og I nogle familier kan der være flere voldsformer på spil på samme tid. Vold udvikler sig hele tiden i nye areaner, men oftest taler man om: 


Vold handler om magt og kontrol

Magt er at sætte sin vilje igennem i en social relation, selvom den anden gør modstand. At udøve magt i form af vold skaber en ulige relation, og voldsudøverne får en øget kontrol over den voldsudsatte. Vold skaber en relation, der ikke bygger på ligeværd, og den voldsudsatte vil derfor bevidst eller ubevist underlægge sig den øgede magt, som voldsudøveren manifesterer gennem volden. Også i situationer, hvor voldsudøveren ikke er fysisk til stede. 


Sådan opretholder voldsudøveren magten

Voldsudøveren benytter sig af tre strategier i forhold til at opretholde magten over den voldsudsatte. 

  • Voldsudøveren udøver en kontrolleret vold rettet direkte mod den voldsudsatte 
  • Den voldsudsatte bliver isoleret fra familie og venner 
  • Voldsudøveren veksler mellem ømhed og vold i forholdet

 

Magt- og kontrolhjulet

Magt- og kontrolhjulet, som er udviklet af det amerikanske Domestic Violence Intervention Project, kan hjælpe med at kaste lys på den psykiske volds arenaer, og på hvordan den fysiske og seksuelle vold kan omkapsle et mønster af ikke voldelige kontroltaktikker.

 Magt- og kontrolhjulet (The Duluth Model)

*Intimidering: Skræmme hende med et blik, gestus, handlinger; smadre ting, ødelægge hendes ejendele, mishandle kæledyr, fremvise våben. 
*Følelsesmæssige overgreb: Tale ned til hende, få hende til at have det dårligt med sig selv, kalde hende øgenavne, få hende til at tro, hun er skør/sindssyg, køre et psykologisk spil mod hende, ydmyge hende, give hende skyldfølelse. 
*Isolation: Kontrollere, hvad hun foretager sig, hvem hun ser og snakker med, hvad hun læser, hvor hun tager hen. Begrænse hendes kontakt med udefrakommende, bruge jalousi som begrundelse for sin opførsel. 
*Beskylde, benægte og underminere: Negligere betydningen af volden og ikke tage hendes bekymringer vedrørende det seriøst, sige, at volden ikke skete, skyde skylden for volden over på andre, sige, at hun selv var skyld i volden.
*Børn: Give hende skyldfølelse over børnene, give beskeder gennem børnene, bruge visitation med børnene til at chikanere/plage hende, true med at tage børnene fra hende.
*Det mandelige privilegium: Behandle hende som en tjenestepige, tage alle beslutninger alene, opføre sig som 'kongen af slottet', være den, der definerer mandens og kvindens rolle. 
*Økonomisk vold: Forhindre hende i at få eller beholde sig job, tvinge hende til at skulle spørge efter penge, give hende lommepenge, tage hendes penge, ikke lade hende have adgang til eller information omkring familiens økonomi og indkomst. 
*Tvang og trusler: Komme med trusler om at såre hende, true med at forlade hende, begå selvmord, anmelde hende til kommunen, få hende til at droppe en anmeldelse, få hende til at gøre noget ulovligt. 
 

Når vold bliver hverdag


Når man bliver udsat for vold nedbrydes man gradvist psykisk. Den psykiske nedbrydning er et tegn på voldens normaliseringsproces. Volden indarbejdes i forholdet og bliver et normalt indslag i hverdagen. Grænserne for, hvad der er normalt bliver gradvist rykket. Når volden har stået på et stykke tid, kan den voldsudsatte ikke længere skelne imellem, hvad der er normalt, og hvad der ikke er.


Voldsspiralen 


En normaliseringsproces er en gradvis proces, som langsomt påvirker den voldsudsattes tro på sig selv og troen på, at noget kan være anderledes. Normaliseringsprocessen er en del af voldsspiralen, der beskriver, hvordan volden udvikler sig og påvirker den voldsudsatte. Voldens intensitet og bliver langsomt øget, og den voldsudsattes strategier i forhold til volden ændrer karakter. Personen bliver mere og mere isoleret fra omverdenen, og selvværdet bliver nedbrudt. Den voldsudsatte bliver ført længere og længere ind i spiralens midte og muligheden for at bryde ud af forholdet bliver forringet.

Voldsspiralen


Læs om vores hjælp og råd til voldsudsatte, pårørende og andre og om vores andre indsatser

Find flere tal, rapporter og lovgivning om volden


Forebyggelse af partnervold kræver ligeværd mellem kønnene.
Tal og fakta om vold i Danmark og internationalt og om lovgivning.
Hver 6. barn og ung i Danmark været udsat for fysisk vold og hver 12. barn og ung har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt