Hvad er vold?

 

 

Vold er mere end en fysisk kamp. Det er et særligt mønster. En strategisk serie af handlinger med det formål gennem kontrol, intimidering og isolation at udnytte og undertrykke sin partner og ofte også sine børn. Evan Stark

Fakta om vold

 • En undersøgelse fra SDU ’Vold og seksuelle krænkelser’ viser, at 38.000 kvinder er udsat for fysisk partnervold, og at knap 3% af danske kvinder over 16 år er blevet voldtaget eller seksuelt krænket via beføling eller forsøg på voldtægt.
 • Samme undersøgelse fra SDU viser, at unge kvinder mellem 16 og 24 år er markant - hele 27 % - mere udsatte for seksuelle krænkelser end andre. Tallet for unge mænd er 7 %. Det svarer til, at syv unge kvinder og to unge mænd i en gymnasieklasse har været seksuelt krænket det seneste år.
 • En ny undersøgelse udført af VIVE om psykisk partnervold viser, at 2,5 procent af den danske befolkning mellem 16-64 år været udsat for psykisk partnervold. 1 procent af befolkningen været udsat for fysisk partnervold. Tallene stammer Psykisk partnervold den mest udbredte af alle voldsformer voldsform og rammer, som tallene viser, eksempelvis dobbelt så ofte som fysisk vold.
 • Knap 4 ud af 100 kvinder har været udsat for psykisk partnervold inden for et år. Det samme gælder for 1 ud af 100 mænd. Risikoen for at blive udsat for psykisk partnervold des ældre, man bliver - dvs. tallene for psykisk partnervold topper blandt unge og i de år, der typisk har etableret sig som en familie. 

 

Vold i nære relationer 

I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer som en enkeltstående, fysisk handling, der efterlader et aftryk på ofret. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.

Formerne kan være psykisk, fysisk, seksualiseret, eller økonomisk. Nogle gange optræder de alene, andre gange sammen, men fælles for dem er, at den psykiske vold næsten altid er tilstede. 


Nye arenaer - nye former

Vold udvikler sig hele tiden og i nye arenaer. Et eksempel er digital vold, som konstant udvikles og forandres i takt med den kontinuerlige udvikling af teknologi og sociale platforme. Material vold og stalking er andre former der er blevet defineret og italesat inden for de seneste år, og der dukker løbende nye op.


Kvinder og børn er mest udsatte

Både kvinder, børn og mænd kan opleve vold i nære relationer. I Danmark er der dog langt flere kvinder end mænd, der udsættes for vold. I Danner støtter og styrker vi kvinder og børn, der er udsat for vold, men vores forsknings-, oplysnings- og forebyggelsesarbejde kommer både voldsudsatte mænd, kvinder og børn til gode. 


Eksempler på, hvad vold i nære relationer er:

 • Forsøg på afskære eller begrænse kontakt til venner og familie
 • Kontrol af, hvor hun er, og hvem hun er sammen med 
 • Kontrol af mobiltelefon, beskeder på sociale medier eller webhistorik
 • Kontrol af penge og misbrug af NemID og adgangskoder
 • Brug af øgenavne eller nedgørelse foran andre
 • Uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold
 • Trusler
 • Tvinge hende til sex
 • Kaste med ting, smadre ting, råbe og bande af hende
 • Slå, sparke, skubbe eller angribe med kniv
 • Isolere hende, fastholde hende, spærre hende inde eller forhindre hende i at spise eller sove
 • Ruske i, true, straffe eller ignore hendes barn
 • True med at dræbe hende, eller dræbe nogen, der er tæt på hende

 

Vold kan have langstrakte og alvorlige konsekvenser

Vold i nære relationer kan det have alvorlige og langstrakte konsekvenser. Konsekvenserne kan vise sig både fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk. 

Typiske konsekvenser er: 

 • Søvnbesvær
 • Utryghed
 • Koncentrationsproblemer
 • Manglende energi
 • Humørsvingninger
 • Indesluttethed 
 • Seksuelle problemer
 • Posttraumatisk stress (PTSD)
 • Virkelighedsforvrængning
 • Depression 
 • Angst
 • Manglende tillid til andre mennesker


Et liv i kærlighed og frygt

De fleste parforhold begynder med fascination, ømhed og forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt. Det kan skyldes, at magten ikke er ligeligt fordelt. Hvis et parforhold har en skæv magtbalance, fordi manden fx er blevet dominerende, krænkende eller manipulerede, vil frygten for ham i længden tage over, og det er skadeligt for både psyke og selvværd. 


Når vold bliver hverdag

De fleste kvinder, der har været udsat for vold, beskriver, hvordan volden kom snigende gradvist og pludselig nåede til et punkt, hvor det var gået for vidt. Med tiden blev de mere og mere nedbrudt af volden og mistede mere og mere af sig selv.

Voldsudsatte bliver gradvist nedbrudt psykisk. Den psykiske nedbrydning er en del af dét, der kaldes voldens normaliseringsproces: Volden er blevet indarbejdet i forholdet og er blevet en del af hverdagen. Ens grænser for, hvad der er normalt er gradvist blevet rykket, og har volden stået på et stykke tid, kan man muligvis ikke længere skelne imellem, hvad der er normalt, og hvad der ikke er.

Det farlige ved volden er, at den, der er udsat, mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på egen intuition. Mange kvinder udvikler en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. Fordi deres partner (eller nære familiemedlem) vender verden på hovedet, håner dem og fortæller dem, at de er forkerte, og at de ikke er noget værd, kan de begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser. 


Ring til Danner for hjælp og råd

Kender du nogen, der er udsat for vold? Er du selv udsat for vold, eller er du i tvivl, om du er? Ring for hjælp og råd! 


Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Vold er meget mere end blå mærker på kroppen. Læs om typiske tegn og eksempler på vold her.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!