Juragruppen

Som frivillig i Juragruppen har du forskellige arbejdsopgaver, som kræver, at du er uddannet jurist.

Mødeaktivitet og tidsforbrug

Som frivillig i Juragruppen arbejder du typisk hjemmefra, hvor du besvarer spørgsmål ca. to gange om måneden. Juragruppen mødes kun hver 3. måned, og fordelingen af opgaver og faglig sparring med de andre i gruppen foregår pr. mail eller telefon.

Først og fremmest rådgiver Juragruppen kvinderne i Danners krisecenter om juridiske problemstillinger. Typisk stiller kvinderne juridiske spørgsmål inden for forvaltningsret, familieret, lejeret og socialret. Derudover afholder Juragruppen arrangementer for Danners beboere og andre interesserede, hvor gruppen fortæller om relevante juridiske emner såsom regler omkring udbetaling af offentlige ydelser og forbrugerret. Til sidst er Juragruppen også involveret i Danners politiske arbejde, når gruppen udarbejder høringssvar til lovforslag i forhold til Danners politiske engagement.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.