Forebyggelse

Kun ganske få af de unge mænd og kvinder, der udsættes for kærestevold, politianmelder volden. Det er også et fåtal, der har søgt professionel hjælp efter at være blevet udsat for vold.

Den unge ønsker at skjule volden for at beskytte kæresten og sig selv mod kritik og indblanding udefra. Det er blandt årsagerne til, at så få anmelder kærestevold. En anden årsag kan være, at den unge skjuler volden fordi han/hun er bange for, at blive udsat for endnu mere vold, hvis voldsudøveren finder ud af at den unge har ’sladret’. Det er derfor, at forebyggelse er så vigtig.

“Jeg vidste på en måde godt, at det ikke var min fejl. Men jeg havde alligevel en følelse af, at det var det måske. Det var også grunden til, at jeg ikke snakkede med nogen om det. Jeg begyndte simpelthen at blive i tvivl, om det var ham, eller om det var helt normalt og det bare var mig, der var hysterisk.”
- Tanja, 25 år

Redskaber til forebyggelse
Har du til daglig med unge at gøre kan det være brugbart med nogle hjælpemidler til at få hul på en snak om kærestevold, og hvordan man sætter grænser – også før skaden er sket.

Herunder finder du en række redskaber, der kan være nyttige i dit arbejde med de unge. Du kan blandt andet finde relevant undervisningsmateriale og forslag til, hvordan du taler om grænser med de unge. Du kan også læse mere om, hvordan man formulerer en voldspolitik.

Det ønsker de unge
Fra tidligere forskning ved vi, hvad de unge selv peger på af vigtige initiativer inden for forebyggelsesområdet:

  • Oplysning om, hvor ofte unge er udsat for vold og hvad begrebet kærestevold dækker over – og på den måde bryde tabuet.
  • Kampagner med klare budskaber om, at det ikke er i orden at slå en kæreste.
  • Forbilleder, som tager afstand fra kærestevold.
  • Udvidet undervisningen i folkeskole og ungdomsuddannelser om børns og unges rettigheder og om betydningen af selv at kunne sætte grænser og respektere andre unges grænser.
  • Diskussioner om, hvad der kendetegner sunde forhold.
  • Information til forældre og andre voksne (skolelærere, pædagoger m.m.) om kærestevold og de voksnes vigtige rolle i forhold til at kunne hjælpe og støtte unge, når de oplever deres første erfaringer med kærester.


Kilde: Karin Helweg-Larsen m.fl.: Unge og Kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2012.


Er du tilknyttet en skole, eller har du på anden måde daglig kontakt med de unge, så kan det være en god idé at formulere en voldspolitik.
Har du brug for at henvise den unge til mere rådgivning, finder du her en liste over steder, der har stor erfaring med kærestevold.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.