Unge, der udøver vold

Som rådgiver kan du komme i forbindelse med unge voldsudøvere. Måske er det netop voldsudøveren, du har din naturlige kontakt med, og ikke den voldsramte unge.

Derfor kan det være godt at vide lidt om de årsager, der kan ligge bag, at den unge reagerer med vold, og hvad du kan gøre for at tale med ham eller hende om det.

Det er ikke én bestemt type, der udøver vold. Hos Dialog mod Vold, et rådgivningscenter, som behandler voldsudøvere, møder man mennesker fra alle samfundslag og af begge køn.
 
Psykolog Christina Passarge fra Dialog mod Vold fortæller om samtalen med en mulig voldsudøver. Hun svarer på, hvorfor en voldsudøver slår sin kæreste og hvilke spørgsmål, du som rådgiver kan stille.

“Når mennesker udøver vold i nære relationer, handler det ofte om en manglende evne til at håndtere vanskelige og ubehagelige følelser hensigtsmæssigt.”
- Dialog mod Vold

Dialog mod Vold giver psykologisk bistand til voldsudøvere og redskaber til at håndtere fx vrede. Kontakt Dialog mod vold på: 35 30 17 17


Kun ganske få af de unge mænd og kvinder, der udsættes for kærestevold, politianmelder volden. Det er også et fåtal, der har søgt professionel hjælp efter at være blevet udsat for vold.
Er du tilknyttet en skole, eller har du på anden måde daglig kontakt med de unge, så kan det være en god idé at formulere en voldspolitik.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.