Voldspolitik

Er du tilknyttet en skole, eller har du på anden måde daglig kontakt med de unge, så kan det være en god idé at formulere en voldspolitik.

Som led i forebyggelsen er det vigtigt at sende et utvetydigt signal om, at vold aldrig er i orden, og det kan man eksempelvis gøre gennem en officiel voldspolitik. På den måde bliver det meldt klart og konkret ud til de unge, hvilken opførsel der er uacceptabel.

Det kan også være en god anledning til at tage en debat med de unge om, hvordan man løser konflikter og problemer uden brug af vold. Involvér gerne de unge i, hvad der skal stå i voldspolitikken og hvorfor, så de på den måde tager aktivt del i at skabe gode rammer for fællesskabet.
 
Vigtig voldspolitik
Hvis en lærer bliver slået eller udsat for anden vold, har skolen en fast strategi for, hvordan det skal håndteres. Det er nemlig obligatorisk for folkeskoler at have en voldspolitik. 

Men der er ikke krav til en voldspolitik, der beskytter eleverne eller anviser, hvordan man handler, hvis en elev er voldelig over for en anden.

Hvordan skal voldsudøveren håndteres, hvilke sanktioner der kan sættes i spil, og hvad man siger til forældrene?
 
Voldspolitiken skal være konkret
På Sønderbro Skole på Amager i København hersker der ingen forvirring eller usikkerhed, hvis skolen oplever et tilfælde af vold mellem elever. Her har ledelsen og skolepsykologen nemlig formuleret en voldspolitik, der også fungerer som en vigtigt hjørnesten i forebyggelsen af vold.

Skolens erfaringer er, at hvis voldspolitikken skal have en effekt, er det nødvendigt med meget klare og konkrete handlingsanvisninger til både elever, lærere og forældre.

Derfor har skolen i voldspolitikken nedskrevet en manual, der skal følges, hvis elever udsætter andre elever for vold.

I den forbindelse har skolen valgt i høj grad at involvere forældrene som vigtige medspillere. Det betyder blandt andet, at det forventes af forældrene, at de skal tale med deres barn om episoden. For at hjælpe forældrene godt på vej, har Sønderbro Skole formuleret en række spørgsmål, der skal besvares i samtalen med eleven. Forældrene bliver altid informerede og får mulighed for at gennemgå spørgsmålene sammen med fx en lærer eller skolelederen.

Voldspolitik på Sønderbro Skole
Herunder kan du læse mere om, hvordan Sønderbro Skoles voldspolitik ser ud. Når elever udsætter hinanden for vold følger skolen en fast procedure:

  • Skoleledelsen foretager sammen med lærerne en konkret vurdering af episoden.
  • Forældrene bliver kontaktet, og hvis det er hensigtsmæssigt, kommer forældrene og henter de udøvende elever. Dermed sender skolen et kraftigt signal om, at skolen tager afstand fra vold.
  • Skolen udfylder et skema, der beskriver situationen, for eksempel: Hvad skete der, hvilke børn var direkte med, og hvilke indirekte og hvilke tiltag kan løse op for en eventuel konflikt.

Inden eleven kommer tilbage til skolen, skal forældrene og eleven blandt andet tale om:

  • Hvad var det for følelser og tanker der greb eleven, inden han/hun slog, sparkede eller truede?
  • Alternativer til vold: hvordan kunne konflikten løses uden brug af vold?
  • Hvad vil det sige at være en god kammerat: Hvad gør den unge allerede godt? (positive eksempler)
  • Hvad betyder det for forældrene, at barnet er en god kammerat?
  • Hvordan kan “skaden gøres god igen”? For eksempel gennem mægling mellem parterne, nye klasseregler eller skrive et brev til den der er blevet truet/slået

Eleven møder op sammen med forældrene på skolen med fokus på sammen at beslutte, hvad den unge kan gøre i en fremtidig lignende situation og hvilke forpligtelser, de voksne har. Man taler også om, hvordan den unge kan komme godt tilbage til skolen igen.

Efter 14 dage holdes et kort opfølgende møde mellem elev, forældre og skole. Her taler man om, hvordan det er gået siden sidst, og den unge får feedback.

“Det er vigtigt, at samtalen har fokus på alternativer til vold og de positive ting, eleven også gør og kan allerede. Det er ikke konstruktivt bare at dunke eleven oven i hovedet med alt det, han/hun har gjort forkert. Det skal være en konstruktiv snak, der styrker barnet til fremadrettet at handle uden vold og trusler.”
- Johannes Busk Laursen, skolepsykolog, Sønderbro Skole

“Vi har udviklet en voldspolitik, fordi vold er skadeligt – både for dem, der udøver volden, dem der udsættes for vold og for fællesskabet. Vi ønsker at lære vores elever, at der altid er alternativer til vold.”
- Erdogan Adanir, skoleleder på Sønderbro Skole


Om sitet: Viden om kærestevold er et projekt som Danner drev fra 2009 til 2013. Projektets resultater blev blandt andet udgivet i bogen ’Det sker ikke for mig’ af Inger Glavind samt på sitet videnomkærestevold.dk, som ikke eksisterer længere.

Dette site er derfor en modernisering af det oprindelige site, der kan derfor forekomme navne og titler mv. som ikke længere er gældende. Danner 2018.


Har du brug for at henvise den unge til mere rådgivning, finder du her en liste over steder, der har stor erfaring med kærestevold.
Kærestevold kan ramme alle og skelner ikke mellem piger og drenge, uddannelse, baggrund eller etniske tilhørsforhold. Alle kan risikere at få en voldelig kæreste.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.