Kampagner

Arbejdet for at stoppe vold mod kvinder og børn er en fælles sag. Derfor arbejder Danner med en lang række kampagner og initiativer, der mobiliserer mennesker og aktører, som gerne vil være med.

Vi gør kvinder og børn til aktivister i eget liv, når de har været udsat for vold - og vi skaber platform for, at frivillige og professionelle kan forene sig i det langsigtede arbejde for at fremme ligeværd og stoppe vold mod kvinder og børn.

Vi har nogle faste datoer, som vi markerer - men løbende igangsætter vi kampagner og initiativer alene eller i fællesskab med andre, som alle har til formål at styrke fællesskabet mod partnervold.

Den 8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag. Denne dag har Danner altid et større eller mindre event, som markerer, at vi trods alt er nået langt med ligstillingen i Danmark, selvom der stadig er lommer af uligestilling og underrepræsentation af kvinder, som betyder at mænds vold mod kvinder stadig ikke er bekæmpet.

Den 2. november er Danners fødselsdag. På denne dato blev vores hus besat af aktivister i 1979 og reddet fra nedrivning. Dagen markerer vi altid med et event, hvor også Danners Ærespris uddeles. Prisen uddeles til en person eller aktør, som i det forgangne år har gjort noget særligt for at fremme ligeværd og gøre op med tabuet om vold mod kvinder og børn.

Den 25. november er FN's internationale dag for at stoppe vold mod kvinder. Danner markerer dagen hvert år, samt de efterfølgende 16 dage i '16 days of activism' (16 dages aktivisme).

Hold øje med Danners kalender og begivenheder slået op på vores Facebook, hvis du gerne vil være med.


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!