Kampagner

Arbejdet for at stoppe vold mod kvinder og børn er en fælles sag. Derfor arbejder Danner med en lang række kampagner og initiativer, der mobiliserer mennesker og aktører, som gerne vil være med.

Vi gør kvinder og børn til aktivister i eget liv, når de har været udsat for vold - og vi skaber platform for, at frivillige og professionelle kan forene sig i det langsigtede arbejde for at fremme ligeværd og stoppe vold mod kvinder og børn.

Vi har nogle faste datoer, som vi markerer - men løbende igangsætter vi kampagner og initiativer alene eller i fællesskab med andre, som alle har til formål at styrke fællesskabet mod partnervold.

Den 8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag. Denne dag har Danner altid et større eller mindre event, som markerer, at vi trods alt er nået langt med ligstillingen i Danmark, selvom der stadig er lommer af uligestilling og underrepræsentation af kvinder, som betyder at mænds vold mod kvinder stadig ikke er bekæmpet.

Den 2. november er Danners fødselsdag. På denne dato blev vores hus besat af aktivister i 1979 og reddet fra nedrivning. Dagen markerer vi altid med et event, hvor også Danners Ærespris uddeles. Prisen uddeles til en person eller aktør, som i det forgangne år har gjort noget særligt for at fremme ligeværd og gøre op med tabuet om vold mod kvinder og børn.

Den 25. november er FN's internationale dag for at stoppe vold mod kvinder. Danner markerer dagen hvert år, samt de efterfølgende 16 dage i '16 days of activism' (16 dages aktivisme).

Hold øje med vores begivenheder, som vi slår op sociale medier, hvis du gerne vil være med.


Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.