Konsekvenser ved kærestevold

Kærestevold kan have langstrakte og alvorlige konsekvenser, og den unge risikerer at få en række fysiske og psykiske mén.

Derfor er det altafgørende, at du handler, hvis du som rådgiver har mistanke om, at en ung udsættes for kærestevold. Netop dit spørgsmål kan være med til at tydeliggøre problemerne for den unge.


Konsekvenserne for den unge kan blandt andet være:

 • Utryghed
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsproblemer og manglende energi
 • Humørsvingninger
 • Indesluttethed
 • Posttraumatisk stress
 • Virkelighedsforvrængning
 • Angst
 • Depression
 • Manglende tillid til andre mennesker og sig selv
 • Seksuelle problemer.

“Jeg havde nogle chok-reaktioner. Det har jeg haft flere gange efterfølgende. Hvis folk lavede en pludselig bevægelse eller der var en dør, der smækkede. Så begyndte mit hjerte at banke hurtigere.”
- Mona, 22 år

Kærestevold kan have store konsekvenser og vold bliver kun værre over tid, og den kan ende med at være direkte livsfarlig for den unge.
 
Skyld og skam
Den unge kan opleve stor skam og være overbevist om, at det voldelige forhold skyldtes en karakterbrist i den unges egen personlighed.

Den unge kan være præget af en opfattelse af voldsramte som ”ofre” eller ”svage” mennesker. Fra interviews med unge ved vi, at de ofte har meget svært ved at identificere sig med den karakteristik. Konsekvensen kan være, at den unge hellere vil holde et voldeligt forhold hemmeligt end ende i denne stigmatiserende kategori.

Derfor er det altafgørende, at den unge får hjælp.

“Han sagde indirekte, at hver gang han var trist, så var det min skyld. Jeg syntes, det var helt vildt hårdt, fordi jeg vidste, at hvis jeg gjorde ét eller andet, så var det forkert. Så sagde han, nu slår jeg hovedet ind i væggen, og han hamrede hånden ind i alt muligt og gjorde skade på sig selv. Når det var rigtig slemt, truede han med at begå selvmord og gav mig skylden for, at han havde det så dårligt.”
- Mathilde, 17 år

Forældreopgør
Opfattelsen af voldsramte som ofre kan komme fra forældrene, og i de tilfælde kan den unge opfatte det som et nederlag eller skamfuldt at gå til forældrene med problemerne og dermed risikere at blive betragtet som et offer – en identitet, der meget sjældent stemmer overens med den unges eget selvbillede.

I andre tilfælde er kæresterelationen udtryk for en løsrivelse og eventuelt også et opgør med forældrene, der kan have udtrykt kritik over for kæresten eller forholdet. Også her kan den unge føle skam og ydmygelse over at gå til forældrene og dermed give dem ret i deres kritik.

Rådgiverens viden
Som rådgiver er det godt at have en grundlæggende viden om kærestevold. På den måde kan du give de unge, du kommer i kontakt med, den bedste rådgivning.

Inger Glavind Bo, lektor og forfatter til bogen “Det sker ikke for mig”, fortæller om generelle tendenser inden for kærestevold og om, hvorfor du som rådgiver spiller en afgørende rolle for den unge.

“Det er væsentligt ikke at se på kvinderne som en ensartet gruppe. Der er både kvinder, som slås med problemer ud over kærestevolden, og der er kvinder, som er godt i gang med en uddannelse, som har en solid familiebaggrund og et stort netværk.”
- Inger Glavind Bo, forfatter til bogen “Det sker ikke for mig”

 


Har du brug for at henvise den unge til mere rådgivning, finder du her en liste over steder, der har stor erfaring med kærestevold.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.