Krisecentre i Grønland har vigtig viden om vold

Gennem tre år har grønlandsk krisecenterpersonale modtaget inspiration og er blevet inspireret gennem Danners arbejde. Projektets afslutning blev markeret med en konference i Nuuk.
31. august 2016

”I tænker måske hvad kan en dansk NGO lære os om vold i Grønland. Svaret er – sammen kan vi meget.”

Ordene kommer fra Mette Marie Yde, konstitueret direktør i Danner, i hendes tale på konferencen Vold i hjemmet – et fælles ansvar. En konference der markerer afslutningen på projektet Kattunneq, som Danner har arbejdet med i tre år.

Konferencen satte fornyet fokus på vold i hjemmet og den grønlandske tv-station KNR har de seneste par dage valgt at sætte fokus på, at der ikke findes krisecentre i alle byer i Grønland – fx i Grønlands andenstørste by Sisimiut. Se bl.a. indslag http://knr.gl/da/tv/qanorooq/qanorooq-31-08-20161.

Opgørelser viser at, 62 procent af kvinderne Grønland har været udsat for partnervold, og det betyder at der er brug for flere krisecentre i Grønland end dem, der findes.

Kvinder og børn udsat for vold skal kunne søge sikkerhed, hvis de har brug for det, og de skal have mulighed for at få faglig kompetent rådgivning, der kan hjælpe dem med at bryde med volden, siger Mette Marie Yde, konstitueret direktør i Danner.

Det sidste undervisningsforløb i Kattunneq-projektet er netop blevet afholdt i Grønland. Her mødtes familiecentre og krisecentre fra hele Grønland for at drøfte, hvordan det tværfaglige samarbejde kan styrkes. Netop hjemkommet fra Nordiske Kvinder Mod Vold konferencen i Kristiansand talte Stina Mølgård, forstander på det landsdækkende krisecenter Illernit, fra talerstolen:

”Budskabet fra Nordiske Kvinder Mod Vole er, at man skal kigge mere fremadrettet i forhold til krisecentrenes virke, sådan at medarbejdere på krisecentrene betragtes som vidensfolk med kendskab til vold. Det er os, der møder de voldsudsatte kvinder og børnene. Vi besidder en vigtig viden, som kan bruges i det tværfaglige arbejde.”

Med Kattunneq har Danner været med til at sætte fokus på vold i Grønland og vi har gennem de seneste tre år delt og udviklet metoder til arbejdet på grønlandske krisecentre.

Kattunneq er et projektsamarbejde mellem Mary Fonden, grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie og Justitsvæsen og Oak Foundation Denmark, der tilsammen udgør det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq.

Læs om projektet her