Kursus: Arbejdet med voldsudsatte

Kursus: Arbejdet med voldsudsatte
Et kursus i Arbejdet med voldsudsatte består af 2 dages involverende læring om, hvordan man kan arbejde med mennesker, der har været udsat for partnervold.


Efter kurset vil du kunne

  • Skabe gode og trygge rammer for samtaler med voldsudsatte
  • Anvende konkrete metoder og teknikker i arbejdet med voldsudsatte

 

Tid

2 hele dage kl. 9-16


Sted

Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.


Pris

2 hele dage inkl. forplejning

Vejl. pris pr. deltager:
4800 kr. ex moms

(gennemføres ved min. 15 tilmeldinger)

Kontakt Danner for en snak om mulighederne for din organisation


Hvad

98% af alle voldsudsatte kvinder har været udsat for psykisk vold, og næste 70% af de kvinder, der flytter ind på et krisecenter har symptomet på PTSD. Kurset tager udgangspunkt i Danners mangeårige erfaring med at hjælpe voldsudsatte kvinder med at bearbejde deres oplevelser.

På kurset vil du blive introduceret til teori om, hvad volden gør ved et menneske, og hvordan man kan forstå den voldsudsatte og de konsekvenser, volden medfører. Derudover vil kurset give konkrete metoder til at tale om og bearbejde volden, fx via psykoedukation og samtaleteknikker.  


Hvordan 

Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder dels, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis. Det er nemlig sådan, man lærer allerbedst.


Hvem 

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med voldsudsatte, fx på et krisecenter eller som terapeut eller behandler andetsteds.  


Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Danner, hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til vores kurser. Vi tilbyder en række faste kurser (se boksene herunder), men har også mulighed for at skræddersy et tilbud til jeres arbejdsplads. 

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / 30 78 58 67 


På kurset Voldsforståelse får du 1 dags involverende læring om partnervold: Hvad handler det om, hvilke konsekvenser har det, og hvorfor går hun ikke bare? Bemærk, at vi anbefaler dette kursus i sammenhæng med kurset Mødet med voldsudsatte.
På kurset Mødet med voldsudsatte får du 1 dags involverende læring om, hvordan man som fagperson bedst møder og hjælper en voldsudsat. Bemærk, at vi anbefaler dette kursus i sammenhæng med kurset Voldsforståelse.
Få den grundlæggende viden til dels at opdage, hvis et barn oplever vold i hjemmet, dels at yde den første hjælp. Kurset er for alle, der møder børn i deres daglige arbejde, men som ikke er specialiseret indenfor området børn og vold.
På kurset Børn og vold for specialister får du, som til daglig arbejder med børn, der har oplevet vold i hjemmet, metoder og redskaber, der kan styrke dit arbejde med at hjælpe børnene videre på vejen mod et sundt voksenliv.
Kurset Naturen som medterapeut består af 2 dage med involverende læring om at inddrage naturen i arbejdet med traumer, fx hos voldsudsatte. Kurset henvender sig til alle, der arbejder terapeutisk med traumatiserede mennesker.
Kurset består af 2 dages involverende læring om omsorgstræthed. Hvordan kan du og dine kollegaer passe på jer selv og undgå at brænde ud? Kurset giver dig den viden og indsigt, du har brug for, hvis du arbejder med udsatte mennesker.