Kursus: Mødet med voldsudsatte

Kursus: Mødet med voldsudsatte
På kurset Mødet med voldsudsatte får du 1 dags involverende læring om, hvordan man som fagperson bedst møder og hjælper en voldsudsat.


Bemærk, at vi anbefaler dette kursus i sammenhæng med kurset Voldsforståelse.


Efter kurset vil du

  • Have viden om typiske bekymringer og udfordringer for voldsudsatte ifm. mødet med hjælpesystemet
  • Have værktøjer til at lette den voldsudsattes møde med systemet

 

Tid


1 hel dag kl. 9-16


Sted


Danners lokaler i København eller hos jer. 
Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.


Pris


1 hel dag inkl. forplejning

Vejl. pris pr. deltager:
2400 kr. ex moms

(gennemføres ved min. 15 tilmeldinger)

Kontakt Danner for en snak om mulighederne for din organisation


Hvad

Et kursus i Mødet med voldsudsatte giver dig en helt afgørende viden og indsigt, som kan være forskellen på, om voldsudsatte får mod og hjælp til at bryde med volden eller ej. 

På kurset vil du blive introduceret til viden om, hvordan voldsudsatte oplever mødet med hjælpesystemet, herunder hvad der er hjælpsomt for dem, og hvad der kan afholde dem fra at forsøge at bryde med den vold, der ødelægger deres og deres evt. børns liv. Derudover vil kurset give konkrete metoder til at du, som fagperson, kan hjælpe den voldsudsatte til altafgørende skridt mod et liv uden vold. Det handler bl.a. om at forstå den psykisk vold, som 98% af alle voldsudsatte kvinder oplever, samt at få indblik i hvordan traumer kan påvirke et menneskes reaktionsmønstre.


Hvordan 

Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder dels, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.  
Det er nemlig sådan, man lærer allerbedst.


Hvem

Kurset henvender sig til alle, der potentielt kommer i kontakt med voldsudsatte gennem sit arbejde, men ikke nødvendigvis har det som sit primære fokus.


Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Danner, hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til vores kurser. Vi tilbyder en række faste kurser (se boksene herunder), men har også mulighed for at skræddersy et tilbud til jeres arbejdsplads. 

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / 30 78 58 67 


På kurset Voldsforståelse får du 1 dags involverende læring om partnervold: Hvad handler det om, hvilke konsekvenser har det, og hvorfor går hun ikke bare? Bemærk, at vi anbefaler dette kursus i sammenhæng med kurset Mødet med voldsudsatte.
2-dages kursus med involverede læring om, hvordan du kan arbejde med mennesker, der har været udsat for partnervold. Forløbet er baseret på Danners mangeårige erfaring med at hjælpe voldsudsatte kvinder med at bearbejde deres oplevelser.
Få den grundlæggende viden til dels at opdage, hvis et barn oplever vold i hjemmet, dels at yde den første hjælp. Kurset er for alle, der møder børn i deres daglige arbejde, men som ikke er specialiseret indenfor området børn og vold.
På kurset Børn og vold for specialister får du, som til daglig arbejder med børn, der har oplevet vold i hjemmet, metoder og redskaber, der kan styrke dit arbejde med at hjælpe børnene videre på vejen mod et sundt voksenliv.
Kurset Naturen som medterapeut består af 2 dage med involverende læring om at inddrage naturen i arbejdet med traumer, fx hos voldsudsatte. Kurset henvender sig til alle, der arbejder terapeutisk med traumatiserede mennesker.
Kurset består af 2 dages involverende læring om omsorgstræthed. Hvordan kan du og dine kollegaer passe på jer selv og undgå at brænde ud? Kurset giver dig den viden og indsigt, du har brug for, hvis du arbejder med udsatte mennesker.