Kursus: Voldsforståelse

Kursus: Voldsforståelse
På kurset Voldsforståelse får du 1 dags involverende læring om partnervold, med særligt fokus på psykisk vold: Hvad handler det om - hvorfor går hun ikke bare?


Bemærk, at vi anbefaler dette kursus i sammenhæng med kurset Mødet med voldsudsatte.


Efter kurset vil du

  • Have viden om, hvordan partnervold typisk udvikler sig over tid
  • Kunne forklare, hvorfor det er svært at bryde ud af et voldeligt forhold
  • Kunne identificere tegn, der kan betyde, at nogen er udsat for vold derhjemme

 

Tid

1 hel dag kl. 9-16


Sted

Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.


Pris

1 hel dag inkl. forplejning

Vejl. pris pr. deltager:
2400 kr. ex moms

(gennemføres ved min. 15 tilmeldinger)

Kontakt Danner for en snak om mulighederne for din organisation


Hvad 

Et kursus i voldsforståelse giver dig en grundlæggende forståelse af partnervoldens væsen og dynamikker. Vi dykker særligt ned i den psykiske vold, som blev kriminaliseret i april 2019, og som 98% af alle voldsudsatte kvinder oplever.

På kurset vil du blive introduceret til teori om partnervold, herunder hvordan volden typisk udvikler sig, hvorfor det er svært at bryde med volden, samt hvilke konsekvenser den har. Derudover vil kurset give konkret viden om, hvilke tegn man som fagperson kan være opmærksom på, for at kunne medvirke til at volden opdages, og dermed kan håndteres bedst muligt. 
 

Hvordan

Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder dels, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis. Det er nemlig sådan, man lærer allerbedst.


Hvem 

Kurset henvender sig til alle, der potentielt kommer i kontakt med partnervold gennem sit arbejde, men ikke nødvendigvis har det som sit primære fokus.


Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Danner, hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til vores kurser. Vi tilbyder en række faste kurser (se et udvalg af vores kurser i boksene herunder), men har også mulighed for at skræddersy et tilbud til jeres arbejdsplads. 

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / 30 78 58 67 


På kurset Mødet med voldsudsatte får du 1 dags involverende læring om, hvordan man som fagperson bedst møder og hjælper en voldsudsat. Bemærk, at vi anbefaler dette kursus i sammenhæng med kurset Voldsforståelse.
2-dages kursus med involverede læring om, hvordan du kan arbejde med mennesker, der har været udsat for partnervold. Forløbet er baseret på Danners mangeårige erfaring med at hjælpe voldsudsatte kvinder med at bearbejde deres oplevelser.
Få den grundlæggende viden til dels at opdage, hvis et barn oplever vold i hjemmet, dels at yde den første hjælp. Kurset er for alle, der møder børn i deres daglige arbejde, men som ikke er specialiseret indenfor området børn og vold.
På kurset Børn og vold for specialister får du, som til daglig arbejder med børn, der har oplevet vold i hjemmet, metoder og redskaber, der kan styrke dit arbejde med at hjælpe børnene videre på vejen mod et sundt voksenliv.
Kurset Naturen som medterapeut består af 2 dage med involverende læring om at inddrage naturen i arbejdet med traumer, fx hos voldsudsatte. Kurset henvender sig til alle, der arbejder terapeutisk med traumatiserede mennesker.
Kurset består af 2 dages involverende læring om omsorgstræthed. Hvordan kan du og dine kollegaer passe på jer selv og undgå at brænde ud? Kurset giver dig den viden og indsigt, du har brug for, hvis du arbejder med udsatte mennesker.