Kvinders rettigheder i Marokko

Projektet “VAW og det marokkanske retssystem” var en del af det dansk-marokkanske partnerskabsprojekt “Strengthening Women’s Rights and the Access to Justice in the Moroccan Legal System”. Yderligere lå projektet i forlængelse af en ny marokkansk familielov fra 2004, der bl.a. sætter nye og bedre rammer for muligheden for at opnå skilsmisse.

Formålet med projektet var en opkvalificering af professionelt personale i det marokkanske retssystem.

Danner afholdt en række workshops og studiebesøg i København for delegationer af henholdsvis dommere og socialarbejdere fra retsenheder i Marokko.

Danners opgave var at bidrage med yderligere viden om arbejdet med voldsudsatte og indgå i dialog om, hvordan kvinderne hjælpes på bedst mulig vis. Desuden fik vi øget indsigt i det marokkanske retssystem, og det styrker vores kompetencer i det internationale arbejde yderligere.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt