Lever du i kærlighed og frygt

Et parforhold kan indholde både kærlighed og frygt, og hvis det er tilfældet vil frygten i længden tage over. Det det er skadeligt for psyken og selvværdet. Sæt grænser, sig stop og søg hjælp, hvis du ind i mellem frygter din partner. Partnervold tager ofte til i grovhed og hyppighed over uger, måneder eller år, og den kan være livsfarlig.

Alle parforhold begynder med facination, ømhed og forelskelse, men en del forhold udvikler sig usundt og bliver skadelige for begge parter. Mange kvinder bliver hos den mand, de forelskede sig i, selvom han også har en anden side, hvor han begynder at dominere, krænke eller manipulere. Den psykiske vold er svær at se, men den er ofte den mest skadelige, mens den fysiske vold er synlig og dermed "nemmere" at forholde sig til.

Den psykiske vold medfører, at den voldsudsattes selvværd og grænser nedbrydes. Samværet veksler mellem ømhed og vold, det øger usikkerheden, og forholdets vekslen mellem tvivl og håb. Voldsudsatte tror ofte, at volden er deres egen skyld, men det er forkert. Voldsudøveren har altid ansvaret for sine handlinger, også selvom han siger noget andet, og selvom han eller hun har personlighedsforstyrrelser. Psykisk vold går nærmest altid forud for den eventuelle fysiske vold, men for det meste er det først når den fysiske vold viser sig, at den voldsudsatte indset, at hun skal væk. I 75% af alle partnerdrab i Danmark har der været psykisk vold i forholdet. Jo før hun forlader ham, jo bedre for hendes egen og eventuelle børns sikkerhed og sundhed, men det er netop dét der er svært; at forlade ham.

Voldsspiralen

Den anerkendte svenske forsker Eva Lundgreen har beskrevet 'Voldsspiralen', hvori voldsudøverens adfærd ikke er tilfældig men velovervejet og systematisk, for at han (det er oftest mænd, der er voldsudøvere) kan have kontrol og magt over hende (det er oftest kvinder, der er udsat for vold i nære relationer). I stedet for at sige fra og forlade manden, tilpasser kvinden sig volden, idet hendes tro på sig selv er kørt i bund, lige som frygten for hans vold, uforudsigelighed og vrede fylder mest. På engelsk kaldes psykisk vold også 'intimate terrorism' altså intimterror, hvor det handler om at bryde et andet menneske ned for at få vedkommende til at gøre eller ikke gøre noget bestemt.

Personlige historier fra kvinder, der har boet hos Danner:
Charlottes historie om kærlighed og frygt

Kristina brød ud af  et mangeårigt forhold i vold

Temasite om psykisk vold


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt