Undervising i MENA-regionen


Undervisning styrker krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika

Hver 3. kvinde i verden vil på et tidspunkt i deres liv blive udsat for partnervold. Derfor er det vigtigt med internationale partnerskaber for at styrke indsatsen for voldsudsatte kvinder.

Danner har siden 2006 arbejdet internationalt for at støtte voldsudsatte kvinder og børn for at oplyse og styrke deres rettigheder.

I vores internationale arbejde støtter vi op om lokale organisationer og offentlige institutioner for at opkvalificere personale og specialisere hjælpen til voldsudsatte kvinder og børn. Efter 40 års erfaring med at drive krisecenter og kæmpe for kvinders rettigheder i Danmark, er det blevet vores kerneområde. Disse erfaringer forpligter, ligesom vores viden er efterspurgt - derfor rejser vi ud for at videreudvikle og udbrede den specialiserede hjælp, der skal til for at hjælpe og styrke voldsudsatte kvinder og børn. Voldens konsekvenser er ens på tværs af landegrænser. Vi arbejder altid i partnerskaber med kvinderettighedsorganisationer i de pågældende lande, ligesom vi teamer op med lokale eksperter, som udover at have vigtig viden om national kontekst, spiller en afgørende brobyggende rolle.

Særligt i MENA regionen (Mellemøsten og Nordafrika), hvor der gennem de senere år er oprettet flere krisecentre for voldsudsatte kvinder og børn, har Danners arbejde stor betydning. Fagprofessionelle i regionen står med de samme udfordringer som i Danmark, for eksempel i forhold til at forebygge sekundær traumatisering blandt personalet .Vi kan med vores viden og erfaring tilbyde opkvalificering og voldsfaglig hjælp til det vigtige arbejde med voldsudsatte kvinder og børn.

LÆS: To cope with burn out as professionals. Educative videos in arabic

Vores tætte samarbejde med lokale krisecentre og kvindeorganisationer gør os klogere på særlige udfordringer og forhold for kvinder med arabisk baggrund, som opsøger vores hjælp i Danmark. Vores projekter i MENA-regionen er derfor gensidige partnerskabsprojekter, hvor vi udveksler viden, metoder og erfaringer fra arbejdet med voldudsatte kvinder og børn. Formålet er at bidrage til en fælles metode og terminologi omkring vold i hjemmet, som igen styrkeren fælles international indsats nationalt og regionalt i MENA-regionen.

Projekterne er finansieret af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet og CISU.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt