Mellemøsten og Nordafrika


Undervisning styrker krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika

En del af de kvinder, vi møder i Danners Krisecenter, kommer fra Mellemøsten og Nordafrika. Vores samarbejde med krisecentre og kvindeorganisationer i den såkaldte MENA-region gør os klogere på særlige forhold for kvinder, der kommer fra regionen. Samtidig har Danner som et af Danmarks ældste krisecentre mange års erfaring inden for arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn, og vi kan hjælpe lande i Mellemøsten og Nordafrika, når de opretter og driver krisecentre.

Formålet med projektet om træningsmoduler i MENA er at tilgodese et behov for træning af krisecenterpersonale, som er blevet tydeligt gennem Danners tidligere engagement i regionen. Desuden er formålet at bidrage til en fælles metode og terminologi omkring vold i hjemmet, der kan skabe en fælles indsats nationalt og regionalt i MENA-landene.

Danner tilbyder specialiseret træning i krisecenterarbejde til krisecentre over hele MENA-regionen. Et krisecenter kan ansøge om træning i et udvalgt emne, og vi sender et trænerteam af eksperter fra Danmark og MENA regionen til krisecentret, hvor alle ansatte bliver trænet.

Projektet er finansieret Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.


Skriv under og gør den livsfarlige psykiske vold strafbar

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Få nyheder som betyder noget