Mellemøsten og Nordafrika (MENA)


Træning styrker krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika

Særligt i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika), hvor der gennem de senere år er oprettet flere krisecentre, har Danners arbejde stor betydning. Fagfolk i regionen står med de samme udfordringer som i Danmark – fx i forhold til at forebygge udbrændthed og sekundær traumatisering blandt personalet. Med udgangspunkt i teambuilding og med det formål at professionalisere og sikre strategiske indsatser, træner vi fagfolk i at tage vare på sig selv og kollegaer, herunder bearbejdning af svære oplevelser, sikring af fælles ansvarsfølelse og professionel reflektionsmetode.

Træningen sker i samarbejde mellem en dansk og en lokal træner. Samarbejdet foregår tæt og fokus er løbende på at analysere og evaluere resultater, så forløbet kontinuerligt udvikles og optimeres. Den viden og erfaring, vi tilbyder, opkvalifificerer og yder voldsfaglig hjælp til det vigtige arbejde med kvinder og børn på internationale krisecentre.

Vi har udarbejdet en omfattende træningsmanual. som samler års erfaringer med at undervise krisecenterpersonale og andet fagfolk i Danmark og verden. Undervisningsmanualen fungerer som en håndbog til brug i undervisningen.


Udveksling af viden, erfaringer og metoder

Voldens konsekvenser er ens på tværs af landegrænser. I vores projekter i MENA-regionen arbejder vi altid i ligebyrdige partnerskaber med kvinderettighedsorganisationer i de pågældende lande, ligesom vi teamer op med lokale eksperter, som udover at have vigtig viden om national kontekst, spiller en afgørende brobyggende rolle. Vores tætte samarbejde med lokale krisecentre og kvindeorganisationer gør os klogere på særlige udfordringer og forhold for kvinder med arabisk baggrund, som opsøger vores hjælp i Danmark.

I partnerskaberne imellem udveksler vi viden, erfaringer og metoder fra arbejdet med voldudsatte kvinder og børn. Formålet er at bidrage til en fælles metode og terminologi omkring vold i hjemmet, som igen styrkeren fælles international indsats nationalt og regionalt i MENA-regionen.


Projekterne er finansieret af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet og CISU.


Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi samarbejder med kvinderettighedsorganisationer. Læs mere her.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!