Mellemøsten og Nordafrika

Danners internationale arbejde i Mellemøsten og Nordafrika
At arbejde med voldsudsa kræver stor faglighed. Alligevel har langt de færreste krisecentermedarbejdere i Mellemøsten og Nordafrika den nødvendige viden til at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Danner har undervist hundredvis af fagpersoner i regionen.

Partnervold har samme konsekvenser for et menneskes mentale helbred – uanset hvor i verden man befinder sig. At blive slået, ydmyget og nedgjort af sin partner udløser traumer og i værste fald PTSD. Derfor er det vigtigt, at de fagfolk, der møder den voldsudsatte på et krisecenter, er rustet til at håndtere traumet og hjælpe kvinden videre.  

Hvis man ikke har den fornødne viden, risikerer man både at gøre skade på de voldsudsatte og på sig selv. Undervisning af fagpersoner handler derfor også om, at de skal blive bedre til at passe på sig selv.  


Undervisning og samarbejde 

En række lande i Mellemøsten og Nordafrika har de seneste år oprettet nye krisecentre. Fagfolk i regionen står med de samme udfordringer som i Danmark – fx i forhold til at forebygge udbrændthed og overført traume blandt personalet. Derfor har Danner undervist krisecenterpersonale i Tunesien, Marokko, Palæstina, Jordan, Libanon og Egypten.  

Danner underviser fagpersoner på krisecentre, men også andet frontpersonale, der kommer i kontakt med voldsudsatte kvinder og børn. Undervisningen sker i samarbejde mellem en dansk og en lokal ekspert. Den lokale ekspert taler arabisk, har konkret viden om den nationale kontekst og kan omsætte Danners erfaringer fra Danmark til relevant viden for det konkrete krisecenter i fx Tunesien. 

Danner har udarbejdet en omfattende træningsmanual, som samler års erfaringer med at undervise krisecenterpersonale og andre fagfolk i Danmark og verden. Manualen fungerer som en håndbog til brug i undervisningen. 


Større sammenhold mellem krisecentre 

Der kommer oftest meget mere ud af undervisningen end blot ny viden til krisecentermedarbejderne.  

Dels udveksler krisecentrene viden, erfaringer og metoder fra arbejdet med voldudsatte kvinder og børn. Dels bidrager undervisningen til udvikling af en fælles metode og terminologi omkring vold i hjemmet, som igen styrker en fælles international indsats.

For Danner betyder det tætte samarbejde med krisecentre i Mellemøsten, at vi bliver klogere på særlige udfordringer, der kan være på spil for voldsudsatte kvinder med arabisk baggrund i Danmark

 
Projekterne er finansieret af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet og CISU.