MENA seminarer

En del af de kvinder, som kommer i Danners Krisecenter, har baggrund i Mellemøsten og Nordafrika. Gennem samarbejde med krisecentre og kvindeorganisationer i den såkaldte MENA-regionen bliver vi klogere på særlige forhold for disse kvinder. Samtidig har Danner som et af Danmarks ældste krisecentre mange års erfaring inden for arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn, som kan komme lande i Mellemøsten og Nordafrika til gode i deres arbejde med at oprette og drive krisecentre.

Fra 2009 til 2011 har Danner i samarbejde med KVINFO og LOKK samt partnere fra Marokko, Libanon og Jordan afholdt en række seminarer for krisecentermedarbejdere fra MENA regionen. Formålet med workshopperne var at udveksle erfaringer og dele viden om bl.a. organiseringen af krisecentre og forståelsen af vold i nære relationer. Danner har gennem projektet opbygget et stærkt netværk blandt centrale aktører i MENA regionen, som vi involverer til at styrke vort videre arbejde i MENA og Danmark.

Hvert seminar havde et specifikt tema, og konkrete arbejdsmetoder såvel som dialog og erfaringsudveksling udgjorde programmerne. Deltagerne repræsenterede over 10 lande fra MENA regionen, og netop netværksdannelsen er en vigtig del af at støtte kampen mod vold mod kvinder i regionen. Projektet viste et stort behov for fortsat træning. Derfor arbejder vi videre med at udbyde træning til krisecentre i MENA regionen – se MENA projektet under Projekter.

I dag arbejder vi med undervisning af personale på krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt