Metodeudvikling

I mange år var arbejdet i krisecentrene hovedsagligt baseret på mundtlig overlevering. Det har betydet, at medarbejdernes arbejdsmetoder i mange tilfælde ikke er blevet dokumenteret eller systematiseret. I takt med professionaliseringen af Danner opstod der et øget behov for at få dokumenteret og udviklet vores metoder. Derfor blev der iværksat et metodeprojekt i Danners Krisecenter. Projektet mundede ud i en metodehåndbog, der udstikker en fælles ramme og sikrer et fælles sprog blandt krisecentrets medarbejdere.

Du kan læse mere om metodebogen her

Formålet med metodeprojektet var at få dokumenteret de arbejdsmetoder og grundværdier, der ligger i krisecentrets arbejde med voldsudsatte kvinder og børn.

Projektet var et delprojekt af “En bedre social arv”


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt