Mission, vision, værdier og strategi

Vores mission, vision og værdier er fundamentet for vores strategi, hvor vi har fokus på særligt tre indsatsområder, som frivillige og ansatte arbejder sammen om for at opfylde.


Mission


Vi arbejder for at støtte kvinders handlekraft, og støtte kvinder der har været udsat for vold i nære relationer. Vi bidrager aktivt til at skabe ligestilling og ligeværd i samfundet.
Vision


Vores vision er et samfund med ligeværd og respekt mellem kønnene samt en verden fri for vold mod kvinder og børn. 


Værdier


Vi styrker kvinder: Med arrangement og respekt styrker vi kvinders handlekraft, og giver kvinder modet til at se nye muligheder. 


Vi blander os: Med en stærk stemme præger vi den offentlige dagsorden. Vi gør det personlige fælles og sætter retning i kampen for kvinders rettigheder – både nationalt og internationalt. 


Vi er ambitiøse: Vi stiller høje krav til os selv og bruger vores faglige integritet til at forebygge - og sætte fokus på - vold mod kvinder. 
Strategi


Vores strategi for perioden 2017-2020 har fokus på tre indsatsområder:
 

  1. Vi skal levere en specialiseret indsats til kvinder og børn, der har været udsat for vold i nære relationer. Vores arbejde med forebyggelse, oplysning og undervisning er vidensbaseret.
  2. Med henblik på at forebygge, oplyse om, og undervise i vold i nære relationer samt fremme ligeværd og ligestilling, skal vi - som feministisk aktør - aktivt opsøge partnerskaber.
  3. Vi skal være en aktiv aktør – og en bærende stemme - i samfundsdebatten.

 

Kvindecenterfonden Dannerhuset skal erhverve og drive fast ejendom, der indrettes til kvindecenter. I dette center skal der bl.a. være krisecenter for kvinder udsat for vold. Kvindecenterfonden Dannerhuset skal huse aktiviteter og grupper, der arbejder på at styrke kvinders tillid til egne kræfter, bevidsthed om egen situation og indbyrdes solidaritet. ... Danner er åbent for alle kvinder. Krisecenteret skal fungere i et levende kvindekulturelt miljø med aktivitetstilbud og kontaktmuligheder.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt