Negativ social kontrol

Negativ social kontrol


Danner forebygger og bekæmper negativ social kontrol

Negativ social kontrol kaldes også kollektiv vold eller æresrelateret vold. Her er flere mennesker i familien med til at kontrollere eller udøve psykisk vold, fysisk vold, økonomisk vold, materiel vold eller seksualiseret vold mod en kvinde for, at hun skal underordne sig de hierakiske og patirarkalske normer, der eksisterer i familien og det miljø, familien tilhører.

Når en familie bruger negativ social kontrol, er familiens omdømme ofte vigtigere end det enkelte menneskes trivsel. For at beskytte familiens omdømme (eller ære) kan især kvinder med etnisk minoritetsbaggrund blive udsat for isolation, alle former for vold, tvang eller tvangsægteskab. Mekanismerne i negativ social kontrol minder meget om psykisk vold. Den udsatte bliver nedgjort, truet og domineret, og hun mister ofte selvværdet og troen på sig selv. I forbindelse med negativ social kontrol vil flere end partneren eller faderen formentlig kunne blive dømt for psykisk vold.

Danner tilbyder individuel rådgivning eller ophold på krisecenter til kvinder, der oplever negativ social kontrol og tvang i deres familier, ægteskaber eller nære relationer. Gennem flere år har Danner rådgivet kvinder med minoritetsbaggrund. Derfor har vi en bred kulturforståelse og indsigt i, hvilke risici en kvinde der bryder med sin familie, har og skal tage højde for.
 

Eksempler på barrierer 

En kvinde, der har migrantbaggrund og som udsættes for en eller flere former for vold, har ofte flere barrierer end andre for at kunne bryde med volden og den negative sociale kontrol. Hvad enten kvinderne kommer hertil som flygtninge, au pairs eller er blevet familiesammenført, har de ofte en eller flere af disse barrierer for at kunne forlade et voldeligt forhold:

  • sprogvanskeligheder
  • manglende kendskab til systemet
  • kulturelle barrierer for at bryde med volden
  • manglende netværk
  • de har levet i isolation
  • de er blevet misinformeret om deres muligheder og rettigheder
  • de er socialt, juridisk og økonomisk afhængige af deres partner eller den, der udøver volden
  • uklart juridisk grundlag

Danner har stort kendskab til migration og forhold, der vedrører herboende kvinder med migrantbaggrund. I det ambulante rådgivningstilbud Sig det til nogen kan man desuden få rådgivning på arabisk.

Der har været flere sager, hvor kvinden ikke tør forlade ham. Indeni kan hun føle skam over at være blevet voldtaget, slået eller truet, og det dræner hende for energi. Samtidig kan hun have fået at vide af voldsudøveren, at hvis hun fortæller om hændelserne, så kommer politiet og smider hende ud af landet. Kvinderne tør ikke løbe den risiko, og desværre bliver nogle i volden i årevis og den nedbryder dem, siger Therese Christensen, rådgiver for migrantkvinder.

Kvinder, der lever i isolation og er udsat for vold i hjemmet, er i en særlig risiko-zone for dårlig livskvalitet og mistrivsel. Ikke alene bliver deres menneskerettigheder krænket, Danmark har også skrevet under på Istanbulkonventionen, hvor vi forpligter os til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder – uanset opholdsgrundlag. Et vigtigt tiltag for at gøre op med social kontrol af kvinder er at bryde kvindernes isolation, både for deres egen skyld og for deres eventuelle børns skyld. Hvis ikke, risikerer vi at børnene vil gentage de dårlige vaner som voksne.
 

Læs Danners 10 samlivsråd til familiesammenførte par


De fleste tror, at partnervold kun er fysisk. Men vold i nære relationer har altid et element af psykisk vold. Der findes desuden flere andre former, og ofte er flere af voldsformerne på spil på samme tid. Lever du i et usundt parforhold? Test dig selv.
Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
De fleste parforhold begynder med en stormende forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt, fordi den ene i forholdet tager magt over den anden. Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Læs om typiske tegn og få eksempler på vold her.