Ny æra for kvinder i Tunesien

Viden om vold mod kvinder er meget lille i det tunesiske samfund. Med Danners mellemkomst går en række af landets førende kvindeorganisationer nu sammen i et netværk for systematisere, indsamle og publicere data om den vold, som kvinder udsættes for.
19. maj 2016

Af Henriette Winther, Danner

Et historisk samarbejde er på vej i Tunesien, tidligere har de tunesiske kvindeorganisationer haft svært ved at finde fælles fodfæste, men nu går de sammen i forsvaret for kvinders rettigheder og bekæmpelsen af vold.

Vi vil være pionærer og lave vores egen data-indsamling, så myndigheder og andre kan se omfanget af volden. De skal vide, at der er stort behov for at bekæmpe mænds vold mod kvinder, siger Dora Mahfoudh, som er sociolog og en af Tunesiens kendte og respekterede kvinderetsfortalere samt rådgiver for organisationen AFTURD, der er en af landets ældste feministiske organisation.

Kvinder som bliver slået, sparket og voldtaget af deres mand eller mænd i deres store familie lever et isoleret liv i Tunesien. Volden – og dermed kvindens smerte – anerkendes ikke, og kvinderne ved ikke nødvendigvis, at de har ret til et liv uden denne vold, for det er absolut ikke en del af pensum i skolen. De har sandsynligvis ikke en læge eller andre myndigheder, som de kan gå til. I Tunesien har bekæmpelse af vold ikke en officiel stemme. De voldsudsatte kvinders bedste mulighed er at gå til et af de dagcentre, som frivillige organisationer driver rundt i landet. Her tager man imod kvinderne, og prøver at lindre deres ydre og indre smerte.

Den dybeste hemmelighed

Mere end 30 repræsentanter fra syv statslige og ikke statslige organisationer har siden 2014 arbejdet sammen for at kortlægge volden i nære relationer i Tunesien. Deres fokus er at forsvare kvinders ret til et frit og sundt liv. For at høre og dokumentere de voldsudsatte kvinders historier, har de interviewet kvinderne, når de er kommet på dagcentrene. Og begyndelsen har været svær, for hvordan får man en kvinde til at fortælle om sin dybeste smerte og hemmelighed, som hun måske har båret på alene i flere år?

I starten vidste vi ikke, hvordan vi skulle spørge ind til kvinderne og de var mistroiske over for os. Vi begyndte med at spørge til deres baggrund altså, hvem er du, hvor kommer du fra? Det var helt forkert, fordi kvinderne så skulle referere til deres mand, onkler og så videre – dem de prøvede at distancere sig fra. I stedet måtte vi finde andre måder at vinde deres tillid. Derfor har vi hele tiden måtte kigge på vores metoder og ændre spørgeskemaet, fortæller Mohamed Madkhour fra AFC.

Danner har undervejs bidraget med rådgivning og inspiration. I erkendelse af kompleksiteten i god data-indsamling om et svært emne som dette, har der været meget udveksling mellem Danmark og Tunesien undervejs om viden, problemer og erfaringer. I oktober var et hold tunesere således i Danmark for bla. at lære om praksis for spørgeteknik og dataindsamling hos Danner og LOKK. (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre).

Kampagne for data-indsamling

Netop spørgeskemaet og udvikling af spørgemetode har været den fælles reference for de syv organisationer, som gik sammen om denne data-indsamling. AFTURD har været den overordnede koordinator og har kaldt det ’Kampagne for dataindsamling’. Organisationerne var – og er måske stadig – lidt usikre på hinanden, men netop den systematiske kortlægning af vold mod kvinder i nære relationer har skubbet uenigheder i baggrunden og drevet samarbejdet fremad. Og ingen er længere i tvivl om at de fremover må arbejde tættere sammen i netværk for at skabe de bedste resultater.

Vores udgangspunkt for at bekæmpe vold er feministisk, og vi vil tackle vold i hjemmet via informationsindsamling – i hele Tunesien. Derfor har vi haft fokus på at bruge dialog og værktøjer, som gør samarbejdet med de andre organisationer inddragende og effektivt. Netværk er vigtige. Netværk er forskellige partnere med forskellige kompetencer. Gennem arbejdet her har jeg lært at respektere nogle af de andre organisationer højt, fortæller Mounira Hamammi fra AFTURD.

Spørgekorps med relationer til myndigheder

En gruppe frivillige kvinder og mænd har interivew-korpset eller lytte-holdet om man vil. Mange af spørgerne har professionelt virke hos den statslige instans ONFP (Office National de la Famille et la Population), som arbejder med familierelaterede emner. Helt fra begyndelsen blev både Kvindeministeriet og ONFP inddraget, og ansatte i ONFP har altså nu på frivillig basis ønsket at bidrage til kortlægningen af vold mod kvinder. På den måde er mere end 1000 kvinder blevet interviewet i 12 regioner i Tunesien. Det har været ’learning by doing’, og data-grundlaget er præget af forskellige registreringsmetoder, som gør det overordnede billede om vold mod kvinder mangelfyldt.

Vi har udviklet metoderne og arbejdet med denne dataindsamling i to år og skal nu finde den bedste måde at publicere den for et større publikum. Det er klart at vi skal fortælle om kvindernes erfaringer med volden, men de økonomiske rammer er små, derfor skal vi tænke os godt om, siger Mounira Hammami fra AFTURD

Netværket af organisationer har vedtaget at fortsætte deres samarbejde for at øve indflydelse på lovgivningen om kvinders ligestilling, også når Danners økonomiske støtte er forsvundet. Som en del af Det Arabiske Initiativ under det danske udenrigsministerium har Danner administreret støtten til netop denne aktivitet, som er udløbet med udgangen af 2015, men forventes genoptaget med nye aktiviteter i 2017. I den mellemliggende tid vil organisationerne udvikle en fælles strategi for det videre fælles arbejde

Gennem data-indsamlingen har vi lært konkrete ting om os selv og om kampen mod vold. Når AFTURD samarbejder med kapaciteter som Dora Mahfoudh, så kan de hjælpe med at bygge bro til myndighederne. Jeg har indset, at vi organisationer må forbedre billedet af os selv for at kunne påvirke regeringen, fordi den er stadig tøvende overfor at samarbejde med os ngo’er, fortæller Leila Garbouj, direktør i Medicin du Monde i Tunesien.

Myndigheder og tv-station interesserede

Både befolkningen generelt og myndighederne i Tunesien er i målgruppen for den viden, der er opbygget med hele dataindsamlingsarbejdet. Traditionelt beskæftiger Kvindeministeriet sig med ’børn og familier’ (altså ikke kvinder specifikt), men regionale repræsentanter for ministeriet har deltaget i workshops og møder, som AFTURD og de andre organisationer har afholdt for at dele viden fra data-indsamlingen og der er en god dialog i gang.

AFTURD har brugt den viden de har fået gennem dataindsamlingen til at producere videofilmen ’Silence is suffering’. De håber den kan være med til at gøre vold mod kvinder til et offentligt anliggende, både aviser og en national tv-station har vist interesse for filmen, så håbet er at den bliver vist på nationalt tv i begyndelsen af 2016.

’Kampagne for dataindsamling’ er blevet til i et samarbejde med Danner, AFTURD, Medicin du Monde, AFC, ATFD – og disse organisationers partnere. Projektet er financieret af DAPP (Danish Arab Partnership Program), Det arabiske initiativ under Udenrigsministeriet.

Danners partnerorganisationer i Tunesien

  • AFTURD (Association des Femmes Tunesiennes pour la Reserarche le Developpement)
  • AFC (Association Femme et Citoyenneté)
  • Medicin du monde
  • Beity
  • ATFD (Association Tunisienne des Femmes Démocrates)