Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.

Giv voldsudsatte kvinder psykologhjælp

Voldsudsatte kvinder overlades til sig selv, når de forlader et af landets krisecentre. De har ikke ret eller råd til den psykologhjælp, de skal bruge for at komme ud af volden og blive hele mennesker igen. Danners kampagne har betydet, at kvinder på kvindekrisecentre pr. 1.7.2020 har ret til 10 timers psykologhjælp i forbindelse med ophold på krisecenter. Denne underskriftskampagne er derfor ikke længere aktiv.

 

Som et af de få af landets krisecentre tilbyder Danner psykologisk efterværn for nogle af de kvinder, som fraflytter vores krisecenter. Det kan vi gøre, fordi vi er en privat organisation. Ikke alle har den mulighed og flertallet af de 2.000 kvinder, der flytter fra et krisecenter snydes for denne hjælp. Vi kan se, hvor meget kvindernes selvtillid og styrke udvikler sig i den periode, de modtager Danners efterværnstilbud. Det er en god investering på den lange bane.

Psykologisk efterværn har stor betydning for kvinden:

  • Kvinden får bearbejdet sine oplevelser med volden
  • Kvindens selvværd, forældreevne, relation til familie, venner og arbejdsliv styrkes
  • Kvinden har større chance for ikke at vende tilbage til et voldeligt forhold
  • Undersøgelser viser, at efterværnet er meget efterspurgt af kvinderne, fordi de får det bedre

 
Efterværnet har stor betydning for kvindens børn og samfundet:

  • Barnets risiko for selv at blive udsat for vold eller voldsudøvere i voksenlivet mindskes
  • Vold mod kvinder skønnes at koste en halv milliard kroner og op mod 95 millioner kroner i årlig tabt arbejdsfortjeneste. Derfor er efterværnsindsats også en god investering for samfundet.

Charlotte Skelkjær, tidligere beboer på Danners krisecenter, fortæller:

“Den fortsatte relation til Danner, da jeg flyttede fra krisecenteret, har været afgørende for min vej ud af vold. Danners efterværn betød alt for mig. Det var et helle, som jeg kunne læne mig op ad.”
Det er nu der er politisk mulighed for ændring af loven

Lige nu har Enhedslisten fremsat et forslag i Folketinget om, at efterværn skal være en ret for kvinder efter ophold på krisecentre. Den mulighed skal vi udnytte. Flere partier er positivt stemt over for initiativet om selvfølgelig at give voldsudsatte kvinder en ny begyndelse med et psykologisk efterværn. Men regeringen tøver med at fremsætte lovforslaget. Danner vil arbejde for, at dette lovforslag bliver fremsat og vedtaget, da det er fuldstændig afgørende for voldsudsatte kvinder og deres børn, at de kan få specialiseret støtte af krisecentrene til at komme godt videre i livet. Det mangler da bare!

Med din underskrift viser du, at du støtter de voldsudsatte kvinder. Danner sørger for at bringe den videre til de rette politikere. Sammen kan vi gøre en forskel.