Børn i voldelige familier skal have samme rettigheder, uanset kommune og krisecenterophold eller ej

Alt for mange afgørelser om samvær i familier med partnervold beskytter ikke barnet mod vold. Danner anbefaler, at der altid tages udgangspunkt i barnet. Det skal have ret til støtte i hele processen - også selvom det ikke flytter med mor på krisecenter.

Alt for mange afgørelser om samvær i familier med partnervold beskytter ikke barnet mod vold. Lang sagsbehandlingstid, manglende brug af ’midlertidig forældremyndighed’ under sagsbehandlingen, og at barnet ikke har ret til ’støttede samvær’ betyder, at det bliver klemt i myndighedsudøvelsen og efterlades alene i forhold til at skabe mening i den aktuelle situtation. Det efterlades i et vakuum og relationen til både mor og far kan tage skade. De såkaldte §50-undersøgelser for at undersøge om det har behov for særlig støtte, udføres ofte uden voldsfagligt blik. Sager med påstand om vold bør behandles med udgangspunkt i faglig viden, hvor volden og dens betydning i relationerne mellem forældrene og barnet undersøges. Dets behov og udsathed skal vurderes, så retten til at opnå en tryg tilværelse bliver det centrale. 

Danner anbefaler, at voldssager altid tager udgangspunkt i barnet. Det skal have ret til støtte i hele processen - også selvom det ikke flytter med mor på krisecenter.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Tilmeld dig Talk Towns digitale events – og få adgang til Danners event på fredag kl. 18 til 19:30 om ’Vold mod kvinder under corona-nedlukningen – hvad gør vi nu’.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!