Faglig viden om vold skal styrkes hos frontpersonale og fagfolk

Danner anbefaler, at frontpersonale og fagfolk har adgang til efteruddannelse og temadage, der specifikt uddanner i forståelse af partnervold og særligt den psykiske volds mekanismer og betydningen af, at psykisk vold nu er strafbart.

Alt for mange fagfolk har ikke viden om partnervold. Deres sagsbehandling og behandling af borgerne er derfor ofte tilfældig, og vurderinger kan være forfejlede, når der er fysisk, psykisk, seksualiseret og/eller økonomisk vold til stede. Også fagligheden hos den koordinerende rådgiver varierer fra kommune til kommune. Med tæt koordineret samarbejde mellem instanser som kommune, politi og familieretshuse samt med bedre faglige værktøjer til at opdage vold i nære relationer, når borgere dukker op hos politi, egen læge, på jobcentrene, i børnefamilieteams, dagpengesystemet osv., kan vi hjælpe voldsudsatte tidligere og på en mere hensigtsmæssig måde.  

Danner anbefaler, at frontpersonale inden for social-, sundhed- og uddannelsessektoren samt politi, anklagemyndighed og dommerstanden har adgang til efteruddannelse og temadage. Efteruddannelse og temadage, der specifikt uddanner i forståelse af partnervold og særligt den psykiske volds mekanismer og betydningen af, at psykisk vold nu er strafbart.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!