Kommuner skal leve op til serviceloven

På en lang række parametre lever kommunerne ikke op til Serviceloven. Det er er et stort problem for voldsudsatte kvinders retssikkerhed, og det bør ikke finde sted i en retsstat som Danmark.

På grund af pladsmangel må landets krisecentre afvise omkring halvdelen af forespørgslerne om en plads til en voldsudsat kvinde (48 % i 2017, Socialstyrelsen, 2018). Det sker på trods af, at Servicelovens §109 beskriver, at kommunerne har pligt til at tilbyde midlertidig boform til voldsudsatte kvinder og deres børn. 
Fordi kvaliteten af tilbuddet er dårligt beskrevet i Serviceloven, risikerer kvinder på krisecenter et 'minimums-tilbud'. Krisecentrenes faglige støtte er uigennemskuelig for både den enkelte kvinde og for kommunerne.
Kommunerne har forskellige krav til, om en voldsudsat kvinde skal yde egenbetaling for krisecenterophold, og de har uensartede vurderinger af, om hun har ret til boligindstilling.
Kommunernes vurdering er sjældent funderet i en voldsfaglig og helhedsorienteret forståelse af kvindens socioøkonomiske situation - selvom vurderingen bliver afgørende for hendes fremtidige økonomi og boligforhold. Vurderingerne svinger fra kommune til kommune og kan for nogle kvinders vedkommende betyde, at de ikke har råd til at flytte på krisecenter. 
Fagligheden hos den koordinerende rådgiver er svingende fra kommune til kommune, og omfanget af det koordinerende rådgivningstilbud efter krisecenterophold varierer fra medarbejder til medarbejder.
Danner anbefaler, at alle kommuner implementerer Serviceloven - herunder, at de opretter nok krisecenterpladser og sikrer ensartethed i kommunens støttetilbud, så enhver voldsudsat kvinde får den støtte og hjælp, hun har ret til.

Danner anbefaler, at kvaliteten af det tilbud som voldsudsatte kvinder og børn tilbydes på krisecentre beskrives mere klart og tydeligt i Serviceloven. 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.