Krisecenter og efterværn

118.000 kvinder er udsat for vold i nære relationer årligt. Tallet for mænd er 83.000. Som Verdensmål 5 beskriver, skal al vold mod kvinder og piger skal elimineres. Først når det er sket, kan vi sige, at vi lever i et samfund, hvor alle er lige. 

Vold i nære relationer er et kønsbaseret problem, der handler om ulighed mellem kønnene og manglende respekt. Uligestilling mellem kønnene er ikke noget, der kun sker i andre lande, det sker også i Danmark. 

Partnervold har store samfundsmæssige konsekvenser. Konsekvenser, som rækker vidt for den enkelte familie. Den spreder sig til arbejdspladsen, børnenes institution og skole, de sociale myndigheder og alle de relationer, som voldsudsatte og voldsudøvere indgår i. 

Danner anbefaler, at alle aktører hjælper med at bryde tabuet om partnervold. Både stat og kommuner, arbejdsgivere og civilsamfund skal handle på mistanke om vold, hjælpe voldsudsatte med at få professionel hjælp og styrke de institutioner, der kan hjælpe. 

Danner anbefaler, at politiske handleplaner i Danmark afspejler Verdensmålene og anerkender, at vold i nære relationer er et ligestillingsproblem, som rummer kønsmæssige problematikker hos udøvere og udsatte.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.