Politiets rolle skal styrkes med centrale enheder - vedtaget af Folketinget

Psykisk vold er netop blevet kriminaliseret. Det stiller politi og øvrige myndigheder over for nye muligheder for at retsforfølge udøverne og give beskyttelse til de voldsudsatte. Danner anbefaler, at politiets rolle skal styrkes med centrale enheder.

I dag har politiet for få muligheder for at løfte sager om partnervold. En række sager om vold i nære relationer kræver særlig viden og indsigt. Det kan være sager om stalking, trusler, billeddeling, psykisk, fysisk og seksualiseret vold, samt drab og drabsforsøg. Voldsudsatte borgere savner tilstrækkelig information og vejledning om politimæssige muligheder til forfølgelse af sager om partnervold. Centrale enheder kan medvirke til at sikre politiet bedre efterforskningsmæssige skridt i de konkrete sager, og sikre den nødvendige hjælp til voldsofre og retsforfølgelse af voldsudøvere. Politiet bør fremover udvikle en ny praksis, der er kendt fra fx Norge. Her opsøges formodede voldsudøvere i deres hjem, når en nuværende eller tidligere partner flytter på krisecenter. 

Danner anbefaler, at politiet opretter centrale enheder med veluddannede medarbejdere, der arbejder tværfagligt med at forebygge vold, overvåger kredsenes praksis og voldens omfang samt efterforsker personfarlige forbrydelser i nære relationer. 

Danner anbefaler, at formodede voldsudøvere bliver opsøgt af politi og sociale myndigheder, når deres partner eller anden i nær relation flytter på krisecenter.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.