Samtykkelovgivning skal vedtages

Forståelsen for voldsudsatte kvinders situation er i dag baseret på forældede forestillinger. Modstanden mod samtykkebaseret lovgivning har af den grund været uberettiget. Danner anbefaler, at samtykkelovgivning skal vedtages.

Samtykkelovgivning repræsenterer ikke kun en retslig tilstand, hvor offerets udsagn tillægges større vægt. Den repræsenterer også et opgør med den traditionelle forståelse i politi- og retssystemet af, at voldtægtsofre og ofre for seksualiseret vold ikke kun reagerer med ’kamp’, men også fx kan fastfryse i situationen eller reagere med flugt.

Danner anbefaler at samtykke skrives ind i ’voldtægts-paragraffen’. Der bliver samtykke et af bevistemaerne i efterforskningen og retssagen.

Danner anbefaler, at de råd, som Justitisministeriets ekspertpanel har givet om en mere moderne tilgang til voldtægt og seksualiseret vold fra politi og retsvæsens side, hurtigt bliver implementeret og løbende bliver evalueret.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.