Samtykkelovgivning skal vedtages - vedtaget af Folketinget

Forståelsen for voldsudsatte kvinders situation er i dag baseret på forældede forestillinger. Danner anbefaler, at samtykkelovgivning skal vedtages. 1. september 2020 fremlagde regering og støttepartier et enighedspapir om fremsættelse af samtykkelov.

Se enighedspapiret fra regeringen og dens støttepartier, som er forløberen for fremsættelse af en samtykkebaseret lovgivning.

Samtykkelovgivning repræsenterer ikke kun en retslig tilstand, hvor offerets udsagn tillægges større vægt. Den repræsenterer også et opgør med den traditionelle forståelse i politi- og retssystemet af, at voldtægtsofre og ofre for seksualiseret vold ikke kun reagerer med ’kamp’, men også fx kan fastfryse i situationen eller reagere med flugt.

Ved samtykkelov skal der altid ske en aktiv tilkendegivelse af sex (verbalt eller kropsligt), og tilkendegivelsen kan altid trækkes tilbage. Dermed kan fx en mand, der udøver psykisk og seksuel vold mod en kvinde, dømmes for voldtægt, selvom kvinden under akten forholdt sig passivt eller undlod modstand – samtykke kan kun gives, når man ikke behøver frygte den andens reaktion, hvis man siger nej. Samtykkelov vil med andre ord styrke retsbeskyttelsen for nogle af de oversete voldtægtsofre; nemlig dem der lever i et voldeligt forhold.

Danner anbefaler at samtykke skrives ind i voldtægtsbestemmelsen. Ved en samtykkebaseret lovgivning er bevistemaet i sagen, om der var samtykke

Danner anbefaler, at de råd, som Justitisministeriets ekspertpanel har givet om en mere moderne tilgang til voldtægt og seksualiseret vold fra politi og retsvæsens side, hurtigt bliver implementeret og løbende bliver evalueret.

Danner anbefaler de politiske ungdomspartier at 'stemme ja' til en samtykkelov, og at de presser på for det samme hos deres moderpatier. Se mere i linket her:

Kære ungdomspolitiker! Tjek din viden om den samtykke-lov, Folketinget forhandler om lige nu. Det centrale spørgsmål er, om loven skal baseres på samtykke. Det mener vi, at den skal. Kik her, og se hvorfor:

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.