Valid og kønsbalanceret statistik på området skal være permanent

Socialstyrelsens årsstatistikker for kvinder og børn på krisecenter og mænd på mandecentre er nøgledokumenter til at dokumentere vold i nære relationer. Danner anbefaler, at valid og kønsbalanceret statistik på området skal være permanent.

Socialstyrelsens årsstatistikker for kvinder og børn på krisecenter og mænd på mandecentre er nøgledokumenter til at dokumentere vold i nære relationer. Det er derfor bekymrende, at Socialministeriet har besluttet at afskaffe Årsstatistik for kvindekrisecentre, så den nu kun udkommer i en ændret form hver andet år. For at kunne bekæmpe og forebygge og sikre, at de rigtige tilbud er tilgængelige, er adgangen til data på voldsområdet yderst vigtig.  Visse data kan ikke findes via registerdata; fx hvor længe volden har varet, hvilken type vold der er tale om samt det aktuelle billede af, og hvor mange henvendelser om en plads krisecentrene har afvist på grund af pladsmangel. I al form for statistik på dette område er fastholdelse af det kønsbalancerede blik, som også Istanbulkonventionen beskriver, helt afgørende - indsatsen for at bekæmpe vold i nære relationer kan ikke kønsneutraliseres, som der fejlagtigt har været et politisk ønske om. 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.