Voldsudsatte migrantkvinder skal behandles på lige fod med alle andre borgere

I Danmark er migrantkvinder, der udsættes for partnervold, er en særligt udsat gruppe. Danner anbefaler, at deres behandling og beskyttelse sikres både juridisk, økonomisk, voldsfagligt og socialt, og at deres sag hastebehandles ved mistanke om vold.

I Danmark er migrantkvinder, der udsættes for partnervold, er en særligt udsat gruppe. Deres juridiske, økonomiske og sociale status er ofte afhængig af deres voldsudøvende partner. Danmark er forpligtet af Istanbulkonventionen til at yde beskyttelse til voldsudsatte kvinder uanset opholdsgrundlag. Men på grund af lang sagsbehandling hos udlændingemyndighederne, må kvinderne sætte deres liv på standby, hvis de fx afventer en afgørelse om ophold eller en forældremyndighedsag i forbindelse med en voldelig partner. De er umenneskeligt fastfrosset i en helt urimelig situation uden at kunne bearbejde traumer eller føre et almindeligt liv - i disse sager bør det faktum, at de har været udsat for vold, fremskynde sagsbehandlingen.

Danner anbefaler, at voldsudsatte migrantkvinders behandling og beskyttelse sikres både juridisk, økonomisk, voldsfagligt og socialt.

Danner anbefaler, at en sag hastebehandles hos de relevante myndigheder. når der er mistanke om vold mod en kvinde med minoritsbaggrund. 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!