Året der gik - 2021 i Danner

Året går på hæld, og i Danner har 2021 blandt andet budt på tusinder af underskrifter fra danskerne, ny voldsfaglig forskning, fotokunst om partnervold, undervisning i Danmark og ude i verden, en stor fagkonference og en ny chatrådgivning.
15. december 2021

STOP KVINDEDRAB - SNART 50.000 DANSKERE HAR SKREVET UNDER 
”Underskrevet… Priser mig stadig lykkelig over at være kommet væk med livet i behold… Men man bliver aldrig den samme bagefter.”  
Sådan lyder en af kommentarerne fra de mange, mange danskere, der hver dag skriver under på Danners ’Stop Kvindedrab’-kampagne.

Når mænd dræber deres kæreste eller ekskæreste, har de som regel været ekstremt dominerende i parforholdet. Vi ved fra nyere forskning en del om, hvad der går forud for et partnerdrab, og derfor efterlyser Danner konkrete tiltag, der forpligter Danmark til at nedbringe antallet af partnerdrab og omfanget af vold mod især kvinder.  

Med de første 23.000 underskrifter, som vi overrakte til politikerne i sommeren 2020, lykkedes det Danner at sætte præg på rammene for politiets arbejde i den politireform, der faldt på plads i december sidste år. Nu nærmer vi os 50.000 underskrifter, som vi vil bruge til at lægge pres på politikerne for at sikre, at ambulant rådgivning til voldsudsatte og udøvere bliver skrevet ind i Serviceloven; at der bliver lavet voldsforebyggende oplysning om sexisme og risikoadfærd; at der bliver lavet en ambitiøs national handlingsplan mod partnerdrab og vold i nære relationer. 

Du kan læse mere om ’Stop Kvindedrab’ og skrive under her 

EFTER TO ÅR MED STRAFBAR PSYKISK VOLD - LOVEN I PRAKSIS 
Den 1. april 2019 blev psykisk vold gjort strafbar med en ny bestemmelse i Straffeloven, nemlig § 243. I en ny rapport i anledningen af to-året for kriminaliseringen af psykisk vold udgav Danner en rapport, hvor vi interviewede politi, anklagemyndighed og krisecenterfagfolk om deres erfaringer efter de to første år, hvor psykisk vold har været strafbar.

Rapporten har været afsæt til, at fagfolk og medier har spurgt Danner til råds om, hvordan loven virker i praksis. Den har også været udgangspunkt for Danners undervisning af politi og anklagemyndighed og mundede blandt andet ud i otte konkrete anbefalinger til at styrke loven. 

Du kan læse et resumé af rapporten og downloade den her (pdf) 

RED MIN SØSTER – FOTOKUNSTUDSTILLING OM VOLD MOD KVINDER 
Hen over sommeren og efteråret 2021 har en helt særlig fotokunstudstilling været på Danmarksturné. ’Red Min Søster’, som blev skabt i et samarbejde mellem fotograf Sarah Buthmann, blomsterkunstner Poppykalas og Danner har gennem otte stærke portrætter og fortællinger fra voldsoverlevere og deres medsøstre søgt at nedbryde tabuet om partnervold. Med de opstillede billeder, hvor kvinderne er en del af kunstværket, har ’Red Min Søster’ gjort det både vedkommende og smukt at interessere sig for de kvinder, der har overlevet vold og drabsforsøg fra en tidligere partner.

Danner er i samarbejde med Ringsted, Randers, Kolding og Holstebro krisecentre samt Kvindehjemmet i København tovholder for rådgivningstilbuddet Sig det til nogen for voldsudsatte kvinder, som ikke kan flytte på krisecenter, men har brug for hjælp. Og det er netop disse byer, fotoudstillingen har besøgt. 

Læs mere om projektet, se billederne og læs kvindernes historier her 

NY PH.D. AFDÆKKEDE PTSD-SYMPTOMER HOS MANGE KVINDER PÅ KRISECENTER 
”Min krop er stadig i alert. Hver dag starter med nervøsitet og risiko for angst. Det er svært at indgå i nye relationer. Selvom man kommer ud af volden, så stopper den ikke.”  

Sådan åbnede Jeannie Lund Kolberg fagkonferencen om traumer efter partnervold, som Danner var med til at holde på Christiansborg i september 2021. 

Sarah Bøgelund Dokkedahl fra Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet (SDU) præsenterede sit Ph.d.-projekt, hvor hun havde undersøgt forekomsten af fysisk, psykisk og seksualiseret vold og voldens følgevirkninger blandt 150 kvinder på fire danske kvindekrisecentre, herunder Danner. Udvalgte resultater fra studiet er samlet i rapporten ’Kvinder på Kvindekrisecenter’, som Danner og Kvindehjemmet udgav sammen med SDU i juni 2021.

Fra paneldeltagerne på konferencen lød det: 
”Staten har en skærpet forpligtelse til at sikre, at volden ikke fortsætter efter krisecenteropholdet.” 
Nikolaj Nielsen, ligebehandlingschef i Danish Institute for Human Rights. 

”Der mangler politisk fokus på partnervold og en professionalisering i kommunerne med viden om vold.” 
Ann-Christin Rudy Sørensen, myndighedschef i Frederiksberg Kommune. 

”Vi kan behandle PTSD. Når disse kvinder ikke får behandling, har det alvorlige konsekvenser for den enkelte men også hendes børn.”
Marie Høgh Thøgersen, chef for rehabilitering i DIGNITY - Danish Institute Against Torture.

”Specialiseret PTSD-behandling kræver rammer, hvor man har ro omkring sig. Hvis dette ikke er muligt, har behandlingen ikke den tilsigtede effekt.”
Ann Colleen Nielsen, udviklingschef i Psykiatrisk Center Ballerup.

”Der er behov for at styrke brobygningen mellem alle de instanser, som den voldsudsatte kvinde er i kontakt med.”
Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet. 

Læs artikel om rapporten og find link til rapporten her 

DANNERS ÆRESPRIS 2021
I år gik Danners Ærespris til den afghanske kvinderettighedsorganisation DAWEO. Organisationen har over de seneste ti år opbygget en stærk krisecenterbevægelse i Afghanistan. Siden Talebans indtog i landet i august, har organisationens arbejde været for farligt og er sat på standby. Organisationens direktør befinder sig i eksil i USA, mens en af medarbejderne er evakueret til Danmark og modtog prisen på vegne af DAWEO.

I forbindelse med prisoverrækkelsen havde omkring 40 mennesker fundet vej til Danners Stadsstue, der også skabte ramme om panelsamtalen ’Afghanistans kvinder – hvad nu?’. Her deltog repræsentanter fra både civilsamfund og Folketinget, og samtalen kom omkring de afghanske kvinders situation lige nu, og hvad civilsamfundet og Danmark kan gøre på den internationale scene.  

Du kan læse mere og se optagelser af panelsamtalen her 

NY CHATRÅDGIVNING
I 2021 oprettede Danner en chatrådgivning, hvor alle gratis og anonymt kan få voldsfaglig rådgivning hver mandag kl. 18-21 og onsdag kl. 9-12.

Læs mere om Danners chatrådgivning her

EN RIGTIG FAR SLÅR IKKE SIN KONE
Siden begyndelsen af 2019 har Danner og den palæstinensiske kvindeorganisation Rural Women’s Development Society (RWDS) arbejdet intensivt på at styrke indsatsen mod partnervold i Palæstina. Fokus har været at forebygge volden gennem nytænkende initiativer, der bringer både børn og fædre i spil med henblik på at transformere de normer om køn og familie, der er med til at normalisere vold mod kvinder. Samtidig har vi arbejdet på at styrke det eksisterende støtteapparat for voldsudsatte kvinder gennem undervisning af ressourcepersoner og socialpersonale, så disse er bedre rustet i deres arbejde og kan yde en (endnu) bedre støtte for de kvinder, der har behov for hjælp.

Du kan læse mere om Danners arbejde i Palæstina her 
 
SOMMERFERIE PÅ KRISECENTER KAN BÅDE VÆRE SJOV OG HELENDE
Igen i år har Danners holdt sommerhøjskole i skoven og lavet dagsudflugter og sommeraktiviteter for de børn og deres mødre, der tilbragte sommerferien på Danners krisecenter. 

”Den frie leg i naturen med mor kan noget særligt. På vores sommerhøjskole er afslapning og leg helt bevidst i fokus. Mor og barn kommer til at se hinanden på en anden måde, når de leger og griner sammen. I den frie leg bruger de kroppen og sanserne på en anden måde, og det er let og luftigt, og man kan bare være til. Dét skal der være plads til i en god sommerferie for en mor og hendes børn, der skal lægge volden bag sig,” fortæller leder af Danners krisecenter, Susanne Lamhauge.

Læs mere om sommerferien på Danners krisecenter her  

STATUE AF GREVINDE DANNER PÅ VEJ 
En helt enig Borgerrepræsentation godkendte i 2021 Danners ansøgning om at rejse en statue for Grevinde Danner. Statuen bliver et tilløbsstykke i København, og soklen, der udgør grevindens skørt, skal fortælle om kvindepolitiske begivenheder i tiden efter, at grevinden opførte Dannerhuset.

Læs om billedhugger Kirsten Justesens kunstneriske overvejelser for statuen her 


Sammen kan vi lægge pres på politikere og myndigheder til at sætte ind på alle fronter, så ingen skal frygte, at blive slået ihjel af deres partner. Din underskrift er med til at gøre en forskel. Hjælp Danner med at stoppe kvindedrab - skriv under i dag.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!