Årets gang i Danners krisecenter 

1. juli 2020

Dyr i haven og højt til loftet i Danners krisecenter

Omsorgsarbejdet for beboerne på Danners krisecenter er på mange måder dét, der får Danner som organisation til at udvikle sig, fordi det er her, vi hver dag ser voldens konsekvenser i alle dens lag. Vi vil gerne være et mønstereksempel, når det handler om tryghed, omsorg og korrekt støtte, men vi udvikler også hele tiden krisecentrets tilbud, så det giver kvinder og børn den bedste ballast videre i livet.

Danner har i længere tid arbejdet for at styrke voldsudsatte børns rettigheder i højkonfliktsager. I sensommeren 2019 implementerede vi derfor en ny krisecenterfaglig erklæring, der i to tempi giver Familieretshuset et vigtigt redskab til at inddrage og belyse barnets perspektiv og behov for sikkerhedsplanlægning. Krisecentrenes voldsfaglige vurderinger klæder Familieretshuset på, inden der træffes centrale afgørelser, der påvirker barnets fremtid ift. samvær, forældremyndighed og bopæl.


Flere pædagogiske aktiviteter via naturbaseret terapi

Danner har som de første herhjemme beskrevet, hvordan fagpersoner kan bruge naturen til at afhjælpe eftervirkningerne af vold i bogen ’Vold, traume og naturens helende virkning’. Det naturbaserede arbejde er blevet en fast del af praksis, så vi fx bruger elementer fra naturen til at styrke kvindens fornemmelse for sig selv. Naturen kan øge sansning og bruges som metafor for kvindens og barnets situation. Når årstiden ændrer sig, kan det skabe håb om forandring i eget liv. For børn er der hele året udeaktiviteter, hvor der er højere til loftet. Til jul lavede børnene julepynt af ting fra naturen.

Også på årets sommerhøjskole var der masser af natur på programmet. Kvinder og børn lavede kunst med ting fra naturen, og i haven gik to høns og en kanin rundt i græsset. De tre havegæster skabte kæmpe glæde hos børnene, der hver dag var i haven for fodre, ae og kæle.

At drage omsorg for et blødt dyr er et effektivt middel til at være til stede i nuet og glemme sine bekymringer.


Danners frivillige med ny viden

Danners arbejde varetages af frivillige og ansatte i et samspil, og vi arbejder hele tiden for at sikre, at de frivillige kvinder, som er tilknyttet Danner, får den bedste introduktion og oplæring til arbejdet i Danner.

Vi har i løbet af 2019 sat ny struktur på uddannelsen for frivillige i Danner. Uddannelsen består af fire emneopdelte moduler, som afvikles i løbet af året. Uddannelsen er med til at sikre kvalitet i opgaveløsningen og et fælles sprog på tværs af Danner.

Flere af Danners frivillige fra Åben Rådgivning og Receptionsgruppen har deltaget i endnu en uddannelse, nemlig som bisiddere via undervisning fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Så nu har

Danner et frivilligt bisidderkorps, som kan støtte kvinder og børn i forbindelse med deres møder med myndigheder, og dette korps har lovende takter.


Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn. Hvor længe de bor her, afhænger af deres situation. I krisecenteret får de den ro og tryghed, de har brug for, og her bliver de støttet ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Kvinder og børn, der bor på krisecenter, har oplevet en stor fForskning viser, at naturen kan have en afstressende og stabiliserende effekt på folk med traumer. Derfor indgår naturbaseret terapi i behandlingstilbuddet på Danne
Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.