Ambulant rådgivning i Danner vokser

I løbet af de senere år har billedet været klart: Der er brug for, at Danner udbygger de ambulante tilbud for kvinder, som ikke har mulighed eller brug for at komme på krisecenter, men som er stærkt påvirkede af partnervold.
1. juli 2020


Vi har udvidet med både ambulante psykologsamtaler, arabisk rådgivning og et helt rådgivningscenter, så vi kan hjælpe flest muligt på en tilpasset og effektiv måde. I dag får langt fra alle den hjælp de har krav på, som følge af at have levet i et voldeligt forhold. Her er en bred palette af ambulante tilbud en del af løsningen.

Danners tre ambulante tilbud Sig det til nogen, Dannerboliger og åben telefonrådgivning er meget efterspurgte. I løbet af 2019 har ventetiden på et rådgivningsforløb i Sig det til nogen desværre været oppe på fem måneder, og mere end 2000 har ringet til Danners telefonrådgivning for at få råd og hjælp.

Med midler fra satspuljen 2019 har Sig det til nogen både kunnet udvide antallet af socialfaglige rådgivningsforløb samt tilbyde ambulante psykologsamtaler til voldsudsatte kvinder med dybereliggende traumer og belastningsreaktioner såsom PTSD-symptomer. Psykologsamtalerne er et godt supplement til den socialfaglige rådgivning og bidrager til, at kvinden kan nå hele vejen rundt om de konsekvenser, som volden har medført.


Arabisk rådgivning

2019 var også året, hvor vi fik mulighed for tilbyde socialfaglig, ambulant rådgivning på arabisk til herboende arabisktalende kvinder via midler fra OAK Foundation Danmark. Alt for mange migrantkvinder med kortere eller længere opholdstid i Danmark har ikke mulighed for at få den voldsfaglige hjælp, de har brug for, selvom deres livskvalitet er stærkt svækket på grund af partnervold og/eller social kontrol.

Derfor møder vi et stort behov at have ansat en arabisktalende socialrådgiver, som har to primære opgaver:

1) En opsøgende indsats via digitale og fysiske dialogmøder, som skal bygge bro til arabisktalende kvinder, der har behov for rådgivning, men ikke selv henvender sig.

2) Specialiseret rådgivning, herunder socialfaglig rådgivning, på arabisk.


Nyt rådgivningscenter

Med de nye forgreninger i Danners ambulante rådgivninger, har vi i 2019 oprettet et egentligt rådgivningscenter, som skal sikre, at vi fortsat kan udvikle og kvalificere tilpassede rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder. Forhåbentlig giver vores erfaringer mulighed for at udvide paletten for at nå målgrupper, som i dag ikke har et sted at gå hen for voldsfaglig, ambulant støtte og rådgivning.


I Sig det til nogen kan du få specialiseret rådgivning, hvis har levet i et voldeligt forhold. Du lærer at forstå volden og dens konsekvenser for dig. Du får redskaber til bedst muligt at lægge volden bag dig og komme videre.
Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive dig. Vores telefon har åbent hele døgnet – både for dig, der er udsat for vold i nære relationer, og for dig, der er pårørende. Er du fagperson, er du også velkommen til at kontakte os.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.