Anmeldelse af psykisk vold – godt at vide

For tre år siden, den 1. april 2019, blev psykisk vold gjort strafbar. I anledning af treåret udgiver Danner i samarbejde med rådgivningstilbuddet Sig det til nogen en folder om, hvordan man anmelder psykisk vold, og hvad man skal være opmærksom på.
1. april 2022

Siden 2019 har psykisk vold været strafbart under Straffelovens §243. Det betyder, at man kan straffes for at udsætte et andet menneske for nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd over en længere periode, med intentionen om at kontrollere vedkommende. Har man været udsat for psykisk vold, kan man derfor anmelde den eller de personer, der har udsat én for psykisk vold, til politiet.

I anledning af treåret for kriminalisering af psykisk vold udgiver Danner i samarbejde med rådgivningstilbuddet Sig det til nogen denne folder, hvor man bliver vejledt i, hvordan man anmelder psykisk vold, hvordan man kan forberede sig, hvad ens rettigheder er, og hvor man kan henvende sig for yderligere vejledning og støtte i processen.

Folderen henvender sig også til pårørende, så de bedst muligt kan støtte den voldsudsatte i at anmelde volden.

Download folderen her (pdf)


31. marts 2021
For to år siden, den 1. april 2019, blev psykisk vold kriminaliseret. I anledningen af to-året udgiver Danner en rapport om erfaringer fra praksisfeltet med strafbar psykisk vold. Danner har otte anbefalinger til at styrke loven.
16. marts 2018
Vi mangler stadig at forstå til fulde, hvilke dynamikker, der hersker, når et menneske systematisk udsætter sin partner for krænkelser, nedgørelser og trusler over tid.
1. august 2016
Dansk forskningsprojekt har kortlagt alle partnerdrab fra 2009 til 2011. Forud for hele 75 % af drabene foregik psykisk vold i forholdet. Forskerne bag projektet efterlyser lov, der gør gentagen psykisk vold strafbart.