Bliv frivillig i Danners krisecenter juleaften

Bliv frivillig juleaften i Danners krisecenter

Har du lyst til at prøve noget nyt juleaften? Så kom og vær med til at give kvinder og børn i Danners krisecenter en helt særlig og glædelig jul!
13. oktober 2021

I Danner er julen en særlig tid. Det er en tid, vi værner om, og gør noget ud af for husets beboere. Det kan dog også være en svær tid for husets beboere, da de befinder sig i en situation, der som udgangspunkt har meget lidt at gøre med de ting, vi normalt forbinder med jul, familie og hygge. Derfor prioriterer vi i Danner højt at skabe de bedste rammer for at gøre julen helt særlig for en gruppe af mennesker, som står i en meget udsat situation.

Vi søger nu frivillige kvinder, som har lyst til at bruge deres juleaften i Danners krisecenter. Helt konkret drejer det sig om at forberede, afholde og rydde op efter aftenen er slut. Derfor skal du have tid og lyst til at være frivillig d. 24.12.2021 kl. 15.00-22.00. 

Oblikatoriske møder

For at kunne blive frivillig juleaften i Danner er det obligatorisk, at du deltager i en grupperekrutteringssamtale. Samtalen afholdes onsdag d. 24. november kl. 14-15 i Danner. Der er ikke mulighed for at afholde samtalen på et andet tidspunkt.

Derudover afholder vi efterfølgende et planlægningsmøde for de ansatte og frivillige, som skal være på vagt juleaften. Vi ønsker at skabe tydelige og klare rammer for opgavefordelingen juleaften, så I er forberedt på, hvad I skal juleaften. Planlægningsmødet er oblikatorisk og afholdes tirsdag d. 7. december kl. 16-17.30 i Danner.


Opgaverne vil bestå af følgende:

  • Opsætning, opdækning og klargørelse til juleaften
  • Opvarmning og anretning af mad, der er bestilt udefra
  • Servering, afrydning og opvask i forbindelse med spisning
  • Hjælpe med til at skabe den gode stemning og hygge om beboerne
  • Hjælpe med til at afholde julelege, danse om juletræet, pakkeåbning mm
  • Oprydning når aftenen er slut


Som ekstern frivillig vil du være på vagt med fastansat personale samt erfarne frivillige fra Danner. I vil være minimum 4 frivillige samt fastansat personale på vagt juleaften. Det vil primært være det fastansatte personale og de erfarne frivillige, som har den primære beboerkontakt, da de er oplært i at arbejde med mennesker i krise. Og det vil også være dem, som primært opstarter og facilitere aftenens aktiviteter. Som ekstern frivillig er din opgave således at hjælpe med de praktiske ting, og understøtte de aktiviteter som igangsættes af det interne personale.  


Om dig:

Vi søger dig, som er moden, hviler i dig selv og føler dig tryg ved at være sammen med mennesker i krise.


Har du egne erfaringer med vold:

Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig juleaften i Danner. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer på Danners.


Er du interesseret?

send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation" på siden frivillig.dk. Skriv om dig selv, din baggrund og din motivation for at være frivillig i Danner juleaften.


Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er søndag d. 21. november. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til en grupperekrutteringssamtale (se boks længere oppe for nærmere information).


Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
På Danners krisecenter er du og dine eventuelle børn i sikkerhed, og her får I hjælp og støtte til at bearbejde traumerne og finde vejen ud af volden. I Danmark udsættes 38.000 kvinder hvert år for vold – 1800 af dem har brug for plads på et krisecenter.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47
Chat med os

Det sker i Danner

26. oktober 2021
Vil du vide mere om Danners arbejde og spændende historie? Nu kan du igen komme til foredrag og rundvisning i Dannerhuset - Klik her for at se, hvordan du tilmelder dig!