”Da jeg kom her, blev jeg virkelig forstået” 

Ny rapport dokumenterer, at en hidtil overset gruppe voldsudsatte kvinder, får hjælp af ambulant rådgivning i Sig det til nogen. Kvindernes trusselsniveau er ofte det samme som for kvinder på krisecenter, men de har brug for en anden form for hjælp. 
3. juli 2020

Af Katja Gregers Brock, senior rådgiver - udvikling og policy

For mange voldsudsatte kvinder er et krisecenterophold alt for indgribende, og ofte er det heller ikke nødvendigt. Derfor søger de ikke hjælp. 
Omkring 72.000 kvinder er udsat for psykisk vold, cirka 2000 flytter hvert år på krisecenter. Resten ved vi ikke så meget om, men nogle af disse kvinder er nu begyndt, at række ud til rådgivningstilbuddet Sig det til nogen, som Danner driver i samarbejde med Randers og Ringsted krisecentre.

En evaluering fra Oxford Research dokumenterer nu, at Sig det til nogen lykkes med at nå kvinder, der ellers ikke ville have søgt hjælp. Rapporten peger også på, at rådgivningen reelt hjælper kvinderne med at få det markant bedre.
 
I oktober 2018 åbnede Sig det til nogen tre steder i landet med ambitionen om at nå ud til nogle af de kvinder, som er udsat for vold, men som af den ene eller anden grund ikke søger hjælp på et krisecenter. Tilbuddet giver kvinderne mulighed for at blive i egen bolig og for at bearbejde voldsproblematikkerne parallelt med, at deres øvrige liv udspiller sig, og på den måde adskiller Sig det til nogen sig fra et krisecenter-ophold, men fagligheden og forståelsen for målgruppen er det samme. 

Midtvejsevalueringen, som er udarbejdet af Oxford Research viser, at Sig det til nogen netop er lykkedes med at få fat i nogle af de kvinder, som ikke kunne se sig selv på krisecenter: 

"Rigtigt mange af de her kvinder har været optagede af, hvordan det ville se ud, hvis de tog på krisecenter. De har løbende brugt enorm energi på at opretholde facaden og et normalt liv for sig selv og de børn, der ofte er involveret. Derfor er ambulant rådgivning, der er mindre indgribende end et krisecenterophold, deres eneste mulighed for at få noget hjælp,” siger direktør i Danner Lisbeth Jessen til Kristeligt Dagblad. 

Midtvejsevalueringen viser desuden: 

  • Der er et tydeligt behov for indsatsen. Sig det til nogen har modtaget overvældende mange henvendelser fra dag ét, og der har gennem hele perioden været venteliste til Sig det til nogen. 
  • Sig det til nogen når ud til en anden målgruppe, end krisecentrene. Kvinderne i Sig det til nogen har oftest et højt uddannelsesniveau, fast arbejde og et stærkt netværk. De har levet med den voldelige partner i lang tid, og det er typisk den psykiske vold, der fylder mest. Disse kvinder ser ikke sig selv som målgruppe for krisecentret og havde derfor ikke søgt hjælp, hvis det ikke havde været for Sig det til nogen. 

”Selvom jeg selv har været voldsudsat, så havde jeg fordomme. Jeg havde en masse fordomme, inden jeg startede, omkring, hvem de andre var osv. Men da jeg startede, det var helt anderledes, og de var helt ligesom mig.” Kvinde, som har gået hos Sig det til nogen

  • Rådgivningen hjælper hjælper kvinderne. Hos Sig det til nogen får kvinderne en bedre forståelse for deres situation, redskaber til at håndtere den og en bedre trivsel og tro på deres egne evner. Desuden viser midtvejsevalueringen, at kvinderne bliver mindre udsat for vold, mens de er i rådgivning. Dermed opnår projektet, med en relativt kort og ambulant (dvs. billig) indsats, at rykke kvinderne rigtig meget. 
  • Sig det til nogen er en forebyggende indsats. Rådgivningen hjælper med at opbygge ressourcer hos kvinden, som kan gøre hende mindre tilbøjelig til at indgå i et nyt voldeligt forhold eller gøre hende i stand til at se faresignaler tidligere. Indsatsen er også forebyggende i forhold til kvindens børn, da kvinden får støtte til at hjælpe sine børn. 
  • Voldsfaglighed og tilknytning til krisecentrene er afgørende. Den specialiserede viden om partnervold er gennemgående for Sig det til nogen og betyder bl.a. at rådgiverne arbejder specifikt med volden og tager udgangspunkt i kvindens ståsted. Voldsfagligheden hænger tæt sammen med, at Sig det til nogen er tilknyttet et krisecenter, hvilket fremhæves i evalueringen som afgørende både for fagligheden og for at kunne nå de kvinder, der har behov for hjælp. 

”Da jeg kom her, blev jeg virkelig forstået. De eksempler, som de kom med, ramte lige i øjet på, hvad jeg oplevede. Det gjorde mig stærk i min beslutning om at være gået." Kvinde, som har gået hos Sig det til nogen

Sig det til nogen er et gratis tilbud for voldsudsatte kvinder, og er finansieret med støtte fra A.P. Møller Fonden, satspuljen og senest en særbevilling fra Socialstyrelsen pga. coronakrisen.

”Jeg har været hos tre forskellige psykologer, og der er ikke nogen af dem, som har kunnet hjælpe. Jeg tror, at de kan en masse gode ting, men de er ikke specialiserede som her i Sig det til nogen." Kvinde, som har gået hos Sig det til nogen

Læs hele midvejsrapporten her

Få mere information om 'Sig det til nogen' på Sig det til nogens hjemmeside