Danner overtages af lokale kræfter i Afghanistan

Efter seks år i Afghanistan, har Danner nu overdraget sit krisecenter-arbejde til lokale kræfter.
23. maj 2018

Fremover står Wahida Salaam i spidsen for en nye afghanske ngo, DAWEO – Danner Afghanistan for Women’s Empowerment Organisation. Den nye organisation bygger videre på det fundament, Danner har etableret i landet, og som Wahida Salaam har været en essentiel del af. Siden 2011 har Danner arbejdet i Afghanistan for dels at styrke fagligheden på landets 24 krisecentre, så personalet er bedre rustet til at hjælpe de voldsudsatte kvinder og børn, dels at styrke netværket mellem krisecentrene. Endelig har Danners arbejde været med til at sætte kampen mod partnervold på det politiske landkort, endda helt ind i det betydningsfulde.
Ministerium for Religiøse Anliggender. DAWEO fortsætter med at sikre et solidt vidensniveau i krisecentrene, så voldsudsatte kvinder og børn får den bedst mulige hjælp. Samtidig skal DAWEO arbejde politisk med lokale myndigheder for at forbedre rammerne for landets krisecentre. Overdragelsen af arbejdet til lokale kræfter har været en gradvis proces over en årrække. Fra januar 2018 blev DAWEO en realitet, og der er meget at tage fat på: Kvinder og piger i Afghanistan er fortsat ekstremt udsatte. Langt over to tredjedel af afghanske kvinder og piger er udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold i nære relationer. Samtidig arbejder krisecentrenes personale under yderst vanskelige forhold. De lever dagligt med trusler, udskamning og mange må hemmeligholde deres profession, ligesom alle krisecentrenes placering er dybt hemmelig.
I fremtiden støtter Danner DAWEO gennem teknisk rådgivning og som medlem af bestyrelsen.

 

10. oktober 2017
Efter mange års udskamning, trusler og arbejde i det skjulte anerkender den afghanske regering nu i et åbent brev krisecentres arbejde og nødvendighed i Afghanistan.
14. november 2017
Når en voldsudsat afghansk kvinde opsøger et krisecenter, kan det være hendes sidste udvej for ikke at miste livet. Krisecentre møder modstand, fordi bekæmpelse af vold mod kvinder ikke er anerkendt i landet, hvor mænds dominans gennemsyrer hele samfundet

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

30. juli 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.