Danner overtages af lokale kræfter i Afghanistan

Efter seks år i Afghanistan har Danner nu overdraget sit krisecenterarbejde til lokale kræfter.
23. maj 2018

Fremover står Wahida Salaam i spidsen for den afghanske ngo, DAWEO (Danner Afghanistan for Women’s Empowerment Organisation). Den organisationen bygger videre på det fundament, Danner har etableret i landet, og som Wahida Salaam har været en essentiel del af.

Siden 2011 har Danner arbejdet i Afghanistan; dels at styrke fagligheden på landets 24 krisecentre, så personalet er bedre rustet til at hjælpe de voldsudsatte kvinder og børn og dels at styrke netværket mellem krisecentrene. Endelig har Danners arbejde været med til at sætte kampen mod partnervold på det politiske landkort, endda helt ind i det betydningsfulde.


Ministerium for Religiøse Anliggender 

DAWEO fortsætter med at sikre et solidt vidensniveau i krisecentrene, så voldsudsatte kvinder og børn får den bedst mulige hjælp. Samtidig skal DAWEO arbejde politisk med lokale myndigheder for at forbedre rammerne for landets krisecentre. Overdragelsen af arbejdet til lokale kræfter har været en gradvis proces over en årrække.

Fra januar 2018 blev DAWEO en realitet, og der er meget at tage fat på: Kvinder og piger i Afghanistan er ekstremt udsatte. Langt over to tredjedel af afghanske kvinder og piger er udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold i nære relationer. Samtidig arbejder krisecentrenes personale under yderst vanskelige forhold. De lever dagligt med trusler, udskamning og mange må hemmeligholde deres profession, ligesom alle krisecentrenes placering er dybt hemmelig.

I fremtiden støtter Danner DAWEO gennem teknisk rådgivning og som medlem af bestyrelsen.

 


10. oktober 2017
Efter mange års udskamning, trusler og arbejde i det skjulte anerkender den afghanske regering nu i et åbent brev krisecentres arbejde og nødvendighed i Afghanistan.
14. november 2017
Når en voldsudsat afghansk kvinde opsøger et krisecenter, kan det være hendes sidste udvej for ikke at miste livet. Krisecentre møder modstand, fordi bekæmpelse af vold mod kvinder ikke er anerkendt i landet, hvor mænds dominans gennemsyrer hele samfundet
4. marts 2017
Vi har fokus på at styrke fagligheden på internationale krisecentre, så personalet er bedre rustet til at hjælpe kvinder og børn, udsat for vold. Derudover har vi fokus på at styrke netværket krisecentre imellem.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

14. august 2020
Fredag den 14. august går vi for dem, der forgæves gik efter retfærdighed. Vi går for de ofre der har brug for beskyttelse, men ikke får den nu. Kom og vær med fra kl. 16.00!
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!