Danner søger pædagog til udslusningsboliger i deltidsstilling

11. november 2019

Danner har siden 1. januar 2018 haft udslusningsboliger beliggende i Jægerspris.

Udslusningsboligerne er målrettet kvinder og deres børn, der fraflytter krisecentrene og som fortsat er motiveret for og har behov for støtte i forhold til at fastholde et liv uden vold. Dannerboligerne er et supplerende tilbud til kommunale tilbud og foranstaltninger.

Tiden efter krisecenterophold er særlig sårbar for voldsudsatte kvinder og børn, da hverdagen skal genetableres og arbejdet med at fastholde et liv uden vold stå sin prøve.

Endelig skal boligerne bidrage til et fællesskab, hvor man forpligter sig på at bidrage positivt, løse udfordringer konstruktivt, men også har mulighed for at trække sig og være sig selv.

I projektet er i forvejen ansat en socialfaglig medarbejder på 30 timer om ugen. Den socialfaglige medarbejder har fokus på kvindernes videre udvikling herunder understøtte, at kvinden opnår de personlige mål, hun sætter for sig selv og egen familien. Det individuelle arbejde med kvinden tager afsæt i dialog og progressionsværktøjet Empowerment Star.

Den socialfaglige medarbejder har ansvar for visitationen til boligerne, individuelle rådgivningssamtaler, beboermøder, dokumentation samt samarbejdet med Stiftelsen og øvrige samarbejdsparter.

Vi udvider pr. 1.1.2020 projektet med en pædagog på 15 timer i 2020.

Udvidelsen af projektet med en pædagog sker som følge af et øget fokus på ønsket om at understøtte beboernes mulighed for at skabe et positivt fordrende fællesskab for både børn og voksne.

Det pædagogiske arbejde består i at støtte op om et aktivt børneliv, fokus på stabilisering samt ”det gode naboskab”.

Vi søger derfor en erfaren pædagog med viden og erfaring om tilknytning mellem mor og barn og fortrinsvis erfaren indenfor området udsatte børn og voksne.

  • Du er god til at opbygge faglige relationer og i dit arbejde forholde dig til egen banehalvdel og kunne understøtte den bevidsthed hos målgruppen. I dette arbejde er du bevidst om egne og andres grænser.
  • Du har erfaring med at arbejde med grupper og formår at inddrage børn og voksne i dette.
  • Du kommer til at arbejde i et lille team på to medarbejdere og er derfor glad for både et tæt samarbejde og at arbejde selvstændigt og trives i dette. Du er fleksibel i din tilgang til arbejdet og i forhold til arbejdstider.
  • Vi ser gerne, at du har viden om vold i nære relationer samt erfaring med at arbejde med den narrative metode.


Konkrete arbejdsopgaver:

Understøtte fællesskabet mellem 10 kvinder og deres børn:

  • Afholde aktiviteter med børnene under beboermøder én gang månedligt
  • Forestå månedlige fællesaktiviteter på baggrund af inputs fra beboerne, dette kan være en udflugt, fællessspisning eller lignende. Ligeledes facilitering af arbejdsdage i ejendommen
  • Facilitere mægling og dialog ved konflikter i fællesskab med den socialfaglige medarbejder
  • I perioder understøtte og motivere den enkelte beboer til at kunne tage ansvar for egen situation omkring de opgaver, de jævnfør husordenen har ansvar for, fx rengøring af trappeopgang og lignende
  • Fortsætte og udvikle samarbejdet med områdets øvrige tilbud og institutioner omkring fælles aktiviteter på tværs, fx har der lige været afholdt et stort halloweenarrangement for anbringelsessteder og naboer

Du vil fagligt referere til Krisecenterets Souschef og indgå i tæt ”dagligt” samarbejde med den socialfaglige medarbejder.


Ansættelsesforhold:

Projektstillingen er på 15 timer pr. uge i 2020, herefter forventes stillingen nedtrappet til 7,5 time pr. uge i 2021 og 2022.

Det er forventeligt, at der ugentligt vil være en dag med sen eftermiddag/aftenarbejde. Ligeledes vil der over året forekomme enkelte arrangementer i weekenden.

Stillingen er tidsbegrænset indtil 31/12 - 2020 med gode muligheder for forlængelse.

Ansættelse ønskes snarest eller senest 1.februar. Løn efter Danners lønmodel.

Stillingen indebærer noget transport mellem Danners krisecenter i København og Dannerboligerne i Jægerspris 1-2 dage om måneden. Kørekort og egen bil er en forudsætning. Der tilbydes supervision efter aftale.

Ansøgningsfrist: 5. december 2019 kl. 15.00. Ansøgning + CV sendes til job@danner.dk med ”Pædagog” i emnelinjen. Forventede samtaler afholdes d. 10. og d. 12. december.

VIl du vide mere, er du velkommen til at kontakte den socialfaglige medarbejder Karen Boesen mandag - torsdag på telefon 3078 5837 mellem 8.00-9.00.


Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris Slot og Danner i København har indrettet seks lejligheder i denne bygning, hvor der bor kvinder og børn, der har opholdt sig på krisecenter.
Vi styrker kvinder, er ambitiøse og som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet, blander vi os i samfundsdebaten. Læs mere om os her!
Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.