Danner søger en engageret og voldsfaglig socialrådgiver (37 timer)

Vil du være en del af en aktiv organisation, der hver dag gør en stor forskel? Danners Krisecenter søger en engageret og fagligt skarp socialrådgiver til arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. 
31. oktober 2022

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene. Vi er ca. 47 ansatte og 175 frivillige, der sammen løser organisationens mangeartede opgaver.

Danner driver et rådgivnings- og krisecentertilbud, og en stor del af fundamentet for Danners rådgivnings- og krisecenterarbejde er frivillige, der donerer tid til en afgørende vigtig samfundsopgave. Danners Krisecenter søger en engageret og fagligt skarp socialrådgiver til arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. 

Vores nye kollega skal være en socialrådgiver, som ser muligheder i stedet for begrænsninger, og som insisterende og advokerende arbejder med kvindernes ønsker, behov og rettigheder og samtidig inddrager faglig viden omkring voldsudsattes kvinder og børns behov.

En socialrådgiver, som i et tæt tværfagligt samarbejde internt og eksternt, brænder for at motivere og støtte kvinder til at fastholde et liv uden vold for dem selv og for eventuelle børn og engagere samarbejdspartnere i holdbare varige løsninger. 

Dine arbejdsopgaver bliver:


•    At skabe og vedligeholde relationen til familier og koordinere indsatsen omkring dem.
•    At udarbejde trusselsvurderinger, visitation og løbende re-visitationer.
•    Varetagelse af ansøgninger sammen med kvinderne, fx enkeltydelser, skilsmisser og bidrag m.m.
•    Journalisering og effektmåling i Empowerment Star.
•    Udarbejdelse af opholdsplaner, underretninger, krisecentererklæringer m.m.
•    Voldsafdækkende og voldsbearbejdende samtaler.
•    At give faglig sparring til Danners chatrådgivningstilbud.
•    Bidrage til at kvalitetssikre og udvikle Danners chatrådgivningstilbud.

Dine kvalifikationer er:


•    Det foretrækkes, at du har viden om vold og erfaring med målgruppen.
•    Det vil være en fordel, hvis du har kommunal erfaring samt evt. narrativ efteruddannelse.
•    En positiv, målrettet, struktureret og engageret tilgang til arbejdet.
•    Erfaring med afholdelse af netværksmøder med privat og professionelt sigte.
•    Du trives med at arbejde selvstændigt, og samtidig trives du med at arbejde i teams.
•    Du har flair for det opsøgende og kontaktskabende arbejde og evner at motivere mennesker, der gerne vil udvikle sig.  
•    Du er rummelig og fleksibel med stor empati for kvinder og børn i svære situationer.
•    Du er løsningsorienteret og kommer i mål med dine opgaver. 
•    Du er stærk og tydelig i mundtlig og skriftlig kommunikation.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Vi kan tilbyde et spændende job med ansvar og udfordringer i en organisation, der arbejder ambitiøst i feltet mellem politisk indflydelse, frivillighed og daglig drift af Danners krisecenter. Du bliver en del af et godt, energisk og inspirerende arbejdsmiljø i stadig udvikling.

Vi ser mangfoldighed og diversitet som en styrke, og håber på et bredt ansøgerfelt.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2023 og er på 37 timer pr. uge. Løn efter Danners lønmodel.

Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes til job@danner.dk senest d. 13. november 2022. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt 24. november.

For yderligere oplysninger kontakt Susanne Maria Lamhauge på sml@danner.dk.

Få mere information om Danners arbejde på danner.dk.